Samen voor Kaag & Braassem

De lokale politieke partij Samen voor Kaag & Braassem komt op voor de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente, zie ons verkiezingsprogramma. Meer over onze standpunten vindt u hier. 

Lid of donateur worden van SvKB?

Dat kan natuurlijk! Graag zelfs!
U kunt zich aanmelden bij Ruud Zoetendaal via info@samenvoorkaagenbraassem.nl

De contributie is vervangen door een vrijwillige bijdrage. Deze u kunt overmaken naar
NL78 RBRB 0929 9956 35 t.n.v. Samen voor Kaag & Braassem.

Laatste nieuws


Penningmeester SvKB ook enthousiast voor de plaatselijke politiek

07-juni-2019

Ruim een jaar geleden ben ik door de secretaris van het bestuur van Samen voor Kaag & Braassem benaderd om als penningmeester in het bestuur plaats te nemen. Ik heb toen echt getwijfeld, temeer omdat politiek niet echt op mijn bucket list stond....

Lees meer