Samen voor Kaag & Braassem

De lokale politieke partij Samen voor Kaag & Braassem komt op voor de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente, zie ons verkiezingsprogramma. Meer over onze standpunten vindt u hier. 

Lid of donateur worden van SvKB?

Dat kan natuurlijk! Graag zelfs!
U kunt zich aanmelden bij Ruud Zoetendaal via info@samenvoorkaagenbraassem.nl

De contributie is vervangen door een vrijwillige bijdrage. Deze u kunt overmaken naar
NL78 RBRB 0929 9956 35 t.n.v. Samen voor Kaag & Braassem.

Laatste nieuws


Initiatiefvoorstel ‘Focus op groen’ unaniem aangenomen

01-december-2019

In de Samenwerkingsagenda “Maak meedoen mogelijk” 2018-2022 is een belangrijke ambitie opgenomen over het openbaar groen in de wijk. Naast het reguliere groen onderhoud is er binnen ‘Focus met ambitie’ (FMA 110219) besloten om 4 x 100.000,- euro...

Lees meer