Samen voor Kaag & Braassem, lokale politieke partij

De vereniging Samen voor Kaag & Braassem komt op voor de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente. Daarbij houden wij vast aan het uitgangspunt groen en blauw: natuur en water. Dat betekent in de praktijk ruimte voor ondernemers in de toeristische sector, meer mogelijkheden voor bezoekers om van onze dorpskernen te genieten en geen nieuwe bedrijventerreinen voordat de leegstand op de huidige terreinen is opgelost.

Laatste nieuws


Bestuurswisseling SvKB

06-juni-2018

Dinsdagavond 5 juni was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Samen voor Kaag & Braassem. Deze stond in het licht van oud en nieuw. Petra van der Wereld, voorheen fractievoorzitter, heeft als wethouder zitting genomen in het...

Lees meer