Samen voor Kaag & Braassem

De lokale politieke partij Samen voor Kaag & Braassem komt op voor de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente, zie ons verkiezingsprogramma. Meer over onze standpunten vindt u hier. 

Lid of donateur worden van SvKB?

Dat kan natuurlijk! Graag zelfs!
U kunt zich aanmelden bij Ruud Zoetendaal via info@samenvoorkaagenbraassem.nl

De contributie is vervangen door een vrijwillige bijdrage. Deze u kunt overmaken naar
NL78 RBRB 0929 9956 35 t.n.v. Samen voor Kaag & Braassem.

Laatste nieuws


Werkbezoek huisvesting arbeidsmigranten

07-oktober-2018

Vrijdagmorgen 5 oktober werd een locatie met arbeidsmigranten aan de rand van een woonkern in Katwijk bezocht. De heer Weggeman beschreef hoe het proces is gegaan in zijn gemeente. Van de tien mogelijkheden is dit de enige overgebleven locatie en...

Lees meer