Samen voor Kaag & Braassem

De lokale politieke partij Samen voor Kaag & Braassem komt op voor de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente, zie ons verkiezingsprogramma. Meer over onze standpunten vindt u hier. 

Lid of donateur worden van SvKB?

Dat kan natuurlijk! Graag zelfs!
U kunt zich aanmelden bij Ruud Zoetendaal via info@samenvoorkaagenbraassem.nl

De contributie is vervangen door een vrijwillige bijdrage. Deze u kunt overmaken naar
NL78 RBRB 0929 9956 35 t.n.v. Samen voor Kaag & Braassem.

Laatste nieuws


Groene Hart gemeente in woord en daad?

28-januari-2020

Op maandag 27 januari is het raadsvoorstel ‘Besteding Middelen Openbaar Groen’, met een grote meerderheid aangenomen. Wel vonden SvKB en het CDA dat in het voorstel ‘nieuwe groenprojecten’ onvoldoende aan bod kwamen. Een gemiste kans, want op 25...

Lees meer