Samen voor Kaag & Braassem

De lokale politieke partij Samen voor Kaag & Braassem komt op voor de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente, zie ons verkiezingsprogramma. Meer over onze standpunten vindt u hier. 

Lid of donateur worden van SvKB?

Dat kan natuurlijk! Graag zelfs!
U kunt zich aanmelden bij Ruud Zoetendaal via info@samenvoorkaagenbraassem.nl

De contributie is vervangen door een vrijwillige bijdrage. Deze u kunt overmaken naar
NL78 RBRB 0929 9956 35 t.n.v. Samen voor Kaag & Braassem.

Laatste nieuws


SvKB over Focus met Ambitie

11-februari-2019

Vanavond 11 februari gaan we stappen zetten om de ambities van deze raad te verwezenlijken zoals vastgelegd via onze samenwerkingsagenda in de Focus met Ambitie. Dit in samenwerking met de ambtelijke organisatie, het college, de raad en inwoners....

Lees meer