Woonagenda Kaag & Braassem

Op weg naar een woonagenda voor Kaag & Braassem

 

Woensdag 3 februari was er in het gemeentehuis het visiecafé wonen in Kaag & Braassem. De woningmarktanalyse van september 2015 uitgevoerd door Companen in opdracht van de gemeente vormde daarvoor de basis. Het doel was om informatie te verzamelen voor het opstellen van een compacte woonagenda.

Er kwamen vier onderwerpen aan de orde. Als eerste de groeiende vraag aan woningen, vervolgens leefbaarheid en woningbouw, als derde punt de vergrijzing en tenslotte sociale huurwoningen.

De toehoorders kregen allerlei vragen voorgelegd en mochten hun stem kenbaar maken door het opsteken van een groene of rode kaart. Bij sommige vragen was het publiek redelijk eensgezind en bij andere vragen waren de meningen divers.

Het publiek was het erover eens dat er zowel in kleine als in de grote kernen gebouwd mag worden. De stemming over bouwen voor doorstroming dan wel bouwen voor starters was redelijk verdeeld. Er moet vooral gebouwd worden voor de eigen inwoners van de gemeente, zowel wat betreft huur als koopwoningen. Bij het bouwen van woningen voor ouderen is het belangrijk aandacht te hebben voor de veiligheid in brede zin.

Zoals het er nu uit ziet zullen er zo’n 60 nieuwe woningen per jaar binnen de gemeente nodig zijn. Op dit moment telt Kaag & Braassem 3050 huishoudens en de prognose voor 2025 is tussen de 3100 en 3500. Het aantal zal mede afhankelijk zijn van de groei van de economie in de komende jaren.

Het was een geanimeerde bijeenkomst die geleid werd door twee heren van het bureau Companen.

 

Hilde Bax, namens Samen voor Kaag & Braassem


Terug naar overzicht