Werkbezoek statenleden Provincie Zuid-Holland en de PAS

Woensdag 30 oktober was een koude maar zonnige dag. Een mooie dag om de statenleden via een tour de gemeenten Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop te laten zien.

De aanwezige wethouders kregen daarbij de tijd om de bijzonderheden van de eigen gemeenten te promoten en ook aandacht te vragen voor de knelpunten. Een rondvaart over de Nieuwkoopse plassen was de hoofdattractie van het programma.

Deze rondvaart had voornamelijk de PAS, de stikstofproblematiek, als thema. Een beheerder en een lid van Natuurmonumenten gaven uitleg over de gevolgen van het verhoogde gehalte van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). De neerslag van deze gassen zorgt voor verzuurde grond waardoor de grond kalkarm wordt en vogels sneller botten breken. Ook wordt door de neerslag de grond te veel bemest waardoor de oorspronkelijke begroeiing wordt overwoekerd door andere planten.

Natuurlijk is iedereen het ermee eens dat we behoedzaam moeten omgaan met onze (Natura 2000) natuurgebieden. De aanwezige ecoloog drukte ons op het hart dat je deze gebieden moet zien als de kanarie in de kolenmijn, een soort waarschuwingssysteem dus. Deze natuurgebieden zijn het meest gevoelig voor verstoring maar daarna volgt de andere natuur met effecten dichterbij huis en zullen de gevolgen groter voor ons zijn.

Het was een zonnige dag met een zorgelijk bericht. Dit bericht deel ik met allen, zeker als lid van onze groene partij.

Vriendelijke groet,

Roland van Beurden (raadslid SvKB)


Terug naar overzicht