Vlieghinderdebat lijststrekkers Provinciale Staten Zuid-Holland

Dinsdagavond 26-02 was er in het gemeentehuis van Oegstgeest een interessant lijsttrekkersdebat over ‘Vlieghinder Schiphol in Zuid-Holland’. De dagvoorzitter heette alle belangstellende welkom en inventariseerde onze herkomst. Er waren redelijk wat aanwezigen afkomstig uit de gemeenten Leiden en Kaag en Braassem. Weinig uit de gemeente Teylingen en heel veel uit Oegstgeest. In totaal waren er waarschijnlijk meer dan 150 toehoorders, want de zaal zat helemaal vol en er waren onvoldoende zitplaatsen.

De avond begon met twee intro’s van Matt Poelmans van ‘Oegstgeest zonder Viegverkeer’ en Sijas Akkerman van de ‘Natuur en Milieufederatie Noord-Holland’. Uit de intro’s werd opnieuw duidelijk dat het vol is in de lucht en dat de luchtvaart voor heel veel CO2 uitstoot verantwoordelijk is.

Van tien partijen (GL, 50plus, VVD, SP, PvdA, CU, Code Oranje, D66, PvdD en CDA) waren de lijsttrekkers aanwezig en in groepen van drie of vier gingen zij met elkaar in debat over de onderstaande stellingen

Laagvliegen moet stoppen

Stoppen met nachtvluchten

Provinciale stuurgroep hinderbeperking-vliegverkeer instellen

Luchtvaart (evenals de zeescheepvaart) moet onderdeel zijn van het klimaatakkoord

Luchtvaartgebruikers dienen een faire prijs te betalen.

Wonen en vliegen gaan niet samen

Er moeten banen in zee worden gebouwd

Veiligheid is ’voldoende’ gegarandeerd.

De meeste lijsttrekkers gaven aan leefbaarheid en gezondheid van inwoners een hogere prioriteit toe te kennen dan economische groei. De lijsttrekker van de VVD pleitte in het belang van de economie wel voor de groei van Schiphol.

Vanuit de zaal konden ook diverse vragen aan de debaters worden gesteld en met gekleurde briefjes mochten we ons ook uitspreken over de stellingen. De kleur groen bleek veelal dominant te zijn.

Hoewel in de verkiezingsprogramma’s vaak weinig staat over de problematiek van de overlast van Schiphol (geluid en uitstoot), kregen de toehoorders de toezegging dat in de komende periode de Provinciale Staten van Zuid-Holland haar aandacht wel degelijk gaat richten op de problematiek van Schiphol.

Het was een informatieve avond,

Hilde Bax (raadslid SvKB)


Terug naar overzicht