Verkenning A4 Burgerveen-N14 (verbreding A4)

Op de informatieavond van 30 januari gaf Rijkswaterstaat verdere informatie over de plannen en voortgang van het project tot verbreding van de A4. Dit is van toepassing op het stuk tussen Burgerveen en Leidschendam voor beide weghelften. De realisatie zal volgens de huidige plannen pas in 2028 starten maar dat zou ook eerder kunnen.

Aan de spreektafels lagen kaarten waarop goed te zien was hoe ingrijpend dit voor Roelofarendsveen kan zijn. Er is sprake van twee varianten waaruit Rijkswaterstaat dit jaar een keuze maakt.

De eerste is een verbreding en verhoging van het oude aquaduct aan de Westkant met de complexiteit dat de HSL dan dicht wordt genaderd. Gedurende de bouwtijd van zeker twee jaar zal al het verkeer dan door het Oostelijke viaduct worden geleid.

De tweede is een volledig nieuwe weghelft van vier stroken die naast de huidige weg aan de Oostkant wordt gelegd. Hierdoor zullen flink wat bedrijven op de Lasso en de Sotaweg worden geraakt. Op de tekening is te zien dat de nieuwe weg door enkele bestaande gebouwen zal lopen. Deze variant geeft minder verkeershinder tijdens de ontwikkeling.

Zoals genoemd zal de keuze eind 2019 worden genomen en tot die tijd is er de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Helaas kan RWS nu nog geen inzicht geven in alle weegfactoren die een rol spelen in de beslissing. Het kostenaspect is daarin natuurlijk een belangrijke.

RWS is wel actief in gesprek met alle betrokkenen zodat iedereen een beeld kan krijgen van voorgestelde plannen.

 

Vriendelijke groet,

Roland van Beurden, Raadslid SvKB)


Terug naar overzicht