Themacafé Groen 16-11-16

‘Kunnen we samen voor een aantrekkelijk toegankelijk en vitaal landschap zorgen?’ Deze vraag stond centraal bij het Themacafé Groen van 16 november, georganiseerd door Holland Rijnland. In de Restaurant De Dijck in Woubrugge kwamen zo’n veertig belangstellenden bijeen, vanuit gemeenten, het agrarisch circuit en natuurverenigingen.

De Dijck zelf is al een prachtig voorbeeld hoe groen en recreatie samen kunnen gaan. De oude boerderij van dit akkerbouwbedrijf  is namelijk verbouwd tot evenementen locatie. Die combinatie tussen agrarisch bedrijf en recreatie, kwam tijdens het Themacafé veelvuldig aan bod.

Yvonne Peters, wethouder van Kaag en Braassem, trad deze avond op als gespreksleider. Op een geanimeerde wijze gaf ze een inleiding op het thema van de avond, introduceerde zij de sprekers en ging in gesprek met de zaal. Om de aanwezigen op te warmen, kregen zij bij aanvang een aantal vragen voorgeschoteld  over het thema Groen. Verrassende vragen en antwoorden soms. Want wie wist bijvoorbeeld dat sinds 2010 al 77 projecten ter waarde van 10,4 miljoen gerealiseerd zijn?

Coördinator van de Lokale Actie Groep (LAG) Bart Soldaat gaf toelichting op LEADER, een programma voor plattelandsontwikkeling, waarbij initiatieven vanuit het gebied zelf komen. Corneel van Rijn, met zijn vader en broer eigenaar van de biologische boerderij Buitenverwachting in Hoogmade,  liet heel concreet zien  hoe recreatie en een boerenbedrijf gecombineerd kunnen worden. Bij  Buitenverwachting kunnen bezoekers wandelen, kanoën maar ook biologische producten als boerenkaas nuttigen. De vereniging Vrijetijdslandschappen zet zich in voor realisatie van dit type projecten. Het laatste onderwerp van de avond, was het Landschapsfonds. Mirjam Ates en Godfried Meijer, respectievelijk  voorzitter en secretaris van dit fonds, vertelden hoe het geld van het fonds onder andere wordt besteed aan het onderhoud van boerenlandpaden.

Presentatie Leader gaat los http://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2016/11/LEADER-gaat-LOS-Presentatie-voor-Groen-café-16-november-2016.pdf

Presentatie Vrijetijdslandschappen http://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2016/11/Vrijetijdslandschappen-16-november-2016.pdf

Alle bezoekers kregen de gelegenheid een gouden suggestie te formuleren die een impuls geeft aan het groene karakter van de regio Holland Rijnland. Al tijdens de avond borrelden enkele van die ideeën naar boven, zoals het plaatsen van nestkasten voor zwaluwen bij een op te knappen Hillegomse beeldbepalende  bollenschuur.

De eindconclusie van de avond was, dat gemeenten, ondernemers en inwoners elkaar nodig hebben bij het verder ontwikkelen van het landschap in het gebied van Holland Rijnland. De avond werd in stijl afgesloten met bij de borrel, worst en boerenkaas uit de regio.

Groet, Christian

Raadslid SVKB


Terug naar overzicht