Terug naar de toekomst

Dat was de titel van het regio congres van Holland Rijnland vorige week.

In de inleiding door Henri Lenferink, voorzitter van HR, werd het belang van onze regionale samenwerking benadrukt. De Rijnlandroute, 80 miljoen groeninvestering en het samen binnenhalen van landelijke subsidies als voorbeelden van geslaagde samenwerking in het verleden.

Daarna volgden twee sprekers die ons hun indringende verhaal vertelden over hoe fout het kan gaan in het onderwijs door het volgen van een starre regelgeving en bijbehorende uitvoering. Als je als leerling niet in het systeem past dan krijg je geen onderwijs!! Kortom: ‘Paarse krokodil meets mensen met een slecht moreel kompas’.

Zie Adviesraad EigenWijsheid op Facebook en andere media voor meer informatie.

Regionaal econoom Rogier Aalders betoogde dat het streven naar een brede welvaart goed is voor ons allemaal. Focus op samenwerking met goede onderlinge (regionale) verbanden versterkt onze brede welvaart is zijn boodschap.

Brede welvaart bestaat uit 11 pijlers waaronder inkomen, onderwijs, gezondheid, huisvesting, milieu, veiligheid en sociale contacten. Regionaal zijn er niet zoveel verschillen en scoren we gemiddeld een 7. Binnen de regio zorgt de hoogte van het inkomen wel voor grote verschillen.

Zie meer op: https://tinyurl.com/mrxruk6s

In de workshop waaraan ik daarna deelnam waren er levendige discussies met elkaar over ons landschap. Welmoed Visser van het coördinatiebureau Groene Hart liet ons weten dat ‘Den Haag’ haast heeft met het aanpakken van de uitdaging die er liggen. Wij krijgen als regio anderhalf jaar de tijd om een eigen visie te ontwikkelen. Gebeurt dat niet dan wordt er van bovenaf ingegrepen. Het Groene Hart is nl. een Novex (snelle executie) gebied geworden

Uit het programma Novex:

“Met het programma NOVEX herstellen we de traditie van ruimtelijke ordening op nationaal niveau. Samen met de medeoverheden, maar ook met het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties gaan we aan de slag. Van visie naar uitvoering, waarbij het programma NOVEX zorgt voor de broodnodige executiekracht. Hiermee worden provincies en gemeenten beter in staat gesteld om de ruimtelijke uitdagingen aan te gaan. De uitvoering is een proces van aanpakken en samenwerken waarin alle partijen hun rol nemen.”

De rol van de provincie werd natuurlijk ook ter sprake gebracht. Volgens Welmoed gaat de minister aanwijzen daar waar de provincie dwars ligt bij gebiedsontwikkeling. Zij noemde ook de optie om een mediator aan te laten wijzen door de minister bij verschil van inzicht tussen regio/gemeente en provincie.

Om de visie op ons gebied evenwichtig en toekomstbestendig te ontwikkelen moeten we de ‘Groene Hart Biografie’ op zo’n manier uitwerken dat onze cultuurhistorische waarden een plek krijgen in de toekomst.

Dat is de gedachte van BestuurlijkPlatformGroeneHart en daarvoor hebben ze een al een aanpak bedacht. Provincie Utrecht werd daarbij als voorloper genoemd. Misschien eens buurten bij de buren?

Zie: bestuurlijkplatformgroenehart.nl (https://tinyurl.com/m4xhe756)

Waterpeil, veenbodems, boeren en bouwen werden in de gesprekken allemaal genoemd. Alles hangt met elkaar samen en dat maakt het complex. Volgens Henri Lenferink die later aanschoof kunnen we het alleen op lokaal en regionaal niveau oplossen. Een logische oproep van de voorzitter van Holland Rijnland.

Al met al een interessante regio bijeenkomst waarbij de ongemakkelijke waarheid niet met een zoetsappig sausje werd bedekt. HR liet zich hier van z’n goede kant zien.

Groet,

Roland van Beurden

SvKB

P.S. Er komt nog een wisseling van het HR bestuur. Nadere info komt naar de raadsleden.


Terug naar overzicht