Sociaal domein, een volle agenda

Deze week op 8 maart waren er wel drie raadswerkgroepen op één avond: regio, financiën en sociaal domein. In de fractie hadden we afgesproken wie waar heen zou gaan, want je kunt natuurlijk niet overal tegelijk zijn!

Omdat het sociaal domein in mijn portefeuille zit, ging ik uiteraard naar deze raadswerkgroep. We hadden een aardig volle agenda, namelijk SWA (Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn), maatschappelijk vastgoed en jeugdzorg.

We gingen van start met de SWA. Vlak voor de zomer kwam het voorstel naar de gemeenteraad om de huidige SWA stop te zetten en de diensten te gaan inkopen bij het, nog op te richten, werkbedrijf Alphen a/d Rijn. Kaag en Braassem is nu voor een klein percentage eigenaar van de SWA, met alle financiële risico's van dien. Vanavond kregen we wat meer duidelijkheid over het te lopen proces.

Daarna gingen we door naar het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen (al dan niet eigendom van de gemeente), waarin maatschappelijke activiteiten worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan sporthallen, culturele centra maar ook kerkgebouwen. De grote vraag blijft: hoe gaan we hier als gemeente mee om? In de MAG (maatschappelijke agenda) heeft de gemeenteraad afgesproken om uit te gaan van activiteiten, niet van stenen. Dit betekent dat de gemeente maatschappelijk vastgoed mogelijk gaat verkopen en/of overdragen aan verenigingen.

Het laatste agendapunt betrof de uitspraak van het hof over de aanbesteding van de jeugdzorg in Kaag en Braassem. Onze aanbesteding is niet goedgekeurd door de rechtbank en het hof. Voor 2017 was de zorgcontinuïteit voor de jeugd al geregeld. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe aanbesteding voor 2018 en verder.

Al met al, een avond vol informatie!

Groetjes,

Kelly Straver (fractielid SVKB)


Terug naar overzicht