Ruimte blijft voor cultuur in Kaag en Braassem

De theaterzaal in de Alkeburcht blijft hoogstwaarschijnlijk. De wethouder was het niet van plan, maar dankzij de inzet van SvK&B is er toch verder gekeken naar de andere indieners van een plan voor de Alkeburcht.

Nadat de sluiting werd aangekondigd werd er besloten een soort van inschrijving te starten voor overname van het gebouw.

Geïnteresseerden konden tot 1 oktober 2017, via makelaar Drieman in Bedrijf, voorstellen aandragen voor een nieuwe invulling of herontwikkeling van de Alkeburcht.

Vanwege de ruime bestemming die de locatie kent, had het college besloten op voorhand geen criteria mee te geven en prijs niet bepalend te laten zijn. Er was wel een voorkeur uitgesproken voor invulling met een maatschappelijke functie. Daarmee wilde het college een zo breed mogelijk scala aan ideeën uit de markt halen. Er waren er in totaal zes.

De wethouder had besloten om met 1 partij verder te gaan kijken naar de mogelijke ontwikkeling, namelijk de stichting Dagelijks Leven. Deze wilde een woonvorm voor mensen met dementie op deze plek gaan ontwikkelen.

Wij hebben natuurlijk niets tegen deze ontwikkeling maar omdat nu op de plek van de huidige Alkeburcht te doen leek ons niet de juiste locatie, dat kan overal in onze gemeente. Buiten dat, vonden wij dat alle ingebrachte initiatieven, onderzocht moesten worden. Hiervoor hadden wij een motie voorbereid en ingediend om de wethouder ervan te overtuigen dat hij de andere mooie ideeën moest gaan onderzoeken.

Tijdens een gesprek met de wethouder op maandagavond, 18-12-2017, voorafgaand aan de raad,  is na onderzoek de conclusie getrokken dat het plan van EVVW, met betrekking tot de Alkeburcht een kans van slagen heeft. De EVVW groep is opgericht, door 4 plaatselijke ondernemers, om gezamenlijk een plan in te dienen voor de nieuwe bestemming van de Alkeburcht en staat voor Egberts, Verdel, Verhaar en Wesselman. 

Wij zijn blij dat er nu in eerste instantie is gekozen voor de verdere planvorming van het idee van EVVW. Het behouden van de theaterzaal met sociale woningbouw op deze plek is een plan waar wij erg blij van worden. Waar wij, en vele inwoners, ook steeds voor hebben gestaan. Kaag en Braassem verdient een eigen theaterzaal.

Wij zijn daarnaast blij dat er wel verder wordt gesproken met de stichting Dagelijks Leven over een woonvorm voor mensen met dementie zijn in onze gemeente te realiseren.

Dankzij onze inzet krijgt het mooie plan van EVVW een echte kans!

Petra van der Wereld (fractievoorzitter SvKB)


Terug naar overzicht