Red onze bieb Leimuiden, ja natuurlijk

Afgelopen maandag 17 oktober was het druk in de raadzaal. Veel inwoners van Leimuiden voorzien van een boek waren aanwezig en de jeugd liet met elkaar de tekst ‘red onze bieb Leimuiden’ zien. Een standpunt waar SvKB het mee eens is.

Het moge duidelijk zijn dat een bibliotheek in een dorp een belangrijke educatieve, sociale en maatschappelijk functie vervult. De bibliotheek van Leimuiden is gevestigd in ’t Spant en drie dagdelen per week geopend. De werkzaamheden (in de front office) worden door vrijwilligers verzorgd. Het is ondertussen zo’n vijf jaar geleden dat op deze locatie de bieb is ingericht en volgens horen zeggen naar volle tevredenheid van de inwoners van Leimuiden.

Bij drie belangrijke functies van de bieb wil ik namens SvKB kort stilstaan.

Educatieve functie

Het is niet voor niets dat de landelijk overheid al zo’n vijftig jaar geleden besloten heeft om het lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar gratis te maken.

Voor veel vaardigheden is het schoolkind in de leeftijd van 8 t/m 12 heel leerbaar (ontwikkelingspsychologen). Het is dan ook essentieel dat de kinderen in de basisschoolleeftijd volop gelegenheid krijgen om ook thuis te lezen. Een bibliotheek waar basisschoolkinderen zelfstandig heen kunnen dient in ieder dorp gevestigd te zijn. Ze kunnen elkaar stimuleren om iedere week een boek te lezen.

Jongere kinderen zullen vaak samen met een ouder of verzorger de bibliotheek bezoeken. Snuffelen langs en bladeren in boeken zijn mooie en nuttige ervaringen.

Voor volwassenen, maar zeer zeker voor ouderen uit Leimuiden, is een bibliotheek op loopafstand aantrekkelijk en dat verlaagt de drempel om lid te worden en te blijven. Bovendien kunnen ouderen in de bieb van de vrijwilligers hulp krijgen bij uiteenlopende vragen.

Sociale functie

Tijdens de openingstijden op dinsdagavond, woensdag- en vrijdagmiddag zijn er altijd bezoekers in de bieb. Ze overleggen met elkaar, stellen elkaar vragen en helpen een ander als daarom wordt gevraagd. De vrijwilligers van de bieb verzorgen ook met enige regelmaat workshops op maat. In de jeugdhoek staat een grote stoel waarin kinderen kunnen gaan zitten lezen. Ook staan er tafels met krukjes om boeken te bekijken en met elkaar uit te wisselen. Er heerst een prettige en veilige sfeer waar het voor jongeren en ouderen prettig is om te zijn.

Maatschappelijke functie

Voor de leefbaarheid in een dorp is het van belang dat er voorzieningen zijn. Daarbij gaat het naast een arts, een dorpsplein, een kerk, groen en horeca zeker ook om winkels, sport- en cultuur voorzieningen. Een bibliotheek is een laagdrempelige cultuurvoorziening en voor alle inwoners in een dorp toegankelijk en belangrijk. Het lezen en luisteren van boeken kan op een laagdrempelige manier bijdragen aan taalontwikkeling. Denk daarbij ook aan minderheidsgroeperingen.

 

Samenvattend wil SvKB benadrukken dat een bibliotheek in een dorp een eerste levensbehoefte is. Locaties, zoals die in Leimuiden, waarover de inwoners tevreden zijn en die ze koesteren mogen niet met het badwater weggegooid worden.

 

Hilde Bax | Samen voor Kaag & Braassem


Terug naar overzicht