Raad en forum 28-04-15

Terugblik op politieke avond 28 april 2015 door Petra van der Wereld (fractievoorzitter)

 

Deze avond stond toch vooral in het teken van

1. Dorpshart Leimuiden

2. Precario

3. Jaarrekening

Zoals op diverse sociale media al te lezen is: de werkgroep WMDL kan door! De raad had nog een aantal vragen over de garantiestelling en als er stagnatie zou zijn in verkoop...wat dan te doen. Pro wilde het proces nog meer versnellen en in dit proces een pilot draaien met kortere bestemingsplanprocedures. Wat ons, SvK&B, betreft mag er best wat druk komen op een snellere procedure maar laten we bij dit project niet overgaan tot een pilot. Het is reeds een project doordat plan helemaal door betrokken inwoners wordt getrokken, voorbereid en hopelijk straks begeleid bij de daadwerkelijke bouw. Dat is al een lastig proces genoeg. Laat zorgvuldigheid voorop staan, er zijn echt nog wel wat harde nootjes te kraken schatten wij in.

SvK&B heeft  natuurlijk ingestemd met het voorstel en wenst de WMDL en ontwikkelaar Smits' heel veel succes!

 

Het tweede punt was de precario: Terwijl SvK&B voorstander is van het afschaffen van deze vorm van belasting. Deze belasting wordt opgelegd aan  kleine ondernemers voor onder meer bouwcontainers en reclameborden. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar wat nu de daadwerkelijke opbrengsten van deze precario zijn en wat de kosten zijn. Er bleek overduidelijk uit deze evaluatie dat dit meer kost dan oplevert. Het is toendertijd ingevoerd omdat de gemeente geld nodig had en men dacht dat dit kon bijdragen aan de gemeentelijke tekorten. daarom heeft de toenmalige raad daar ook mee ingestemd. Nu echter het tegendeel is bewezen en de gemeente weer wat 'vet' op de botten heeft gekregen is het tijd om deze belastingregels weer af te schaffen. Het bevreemde ons zeer dat de VVD hier geen voorstander van was en een betoog hield om het juist in stand te houden en de werkwijze te verbeteren om meer geld binnen te krijgen.

In de komende raad komt het stuk terug als nogmaals Bespreekstuk...maar voor ons, SvK&B, had het afgehamerd mogen worden. En hierin vinden we Pro aan onze zijde.

 

Het derde onderdeel was de jaarrekening. Vele vragen waren reeds beantwoord in de technische commissie. SvK&B had daarom niet veel meer toe te voegen. Het is wederom een verbeterd stuk, goed leesbaar en als klap op de vuurpijl blijft er veel geld over. Dit zullen wij eerst in de algemene reserve willen storten om straks, bij de Perspectiefmemo en de begroting, voorstellen te doen hoe een gedeelte hiervan te besteden.

 

Op de agenda was nog onze gezamenlijke motie (met VVD) rondom het gebied Franse Brug/ Floraweg/ Braassemdreef geplaatst. Echter voor een juiste bespreking van deze aanvraag tot een gewijzigde gebiedsvisie misten wij nog wat informatie: namelijk de meningen van alle bewoners van dit gebied, de ondernemers van het Veenderveld en de Fietsersbond. Het CDA gaf alvast aan dat zij hierin geen ander standpunt over in zouden nemen.  Nu ligt er een nota met de laagste kostenvariant a 800 duizend euro en de hoogste boven de miljoen. Maar wij denken daar beduidend anders over. Ook daar willen wij onderbouwd over in gesprek gaan. Wij, SvK&B en VVD, hebben de andere partijen uitgenodigd om toch vooral aan te sluiten bij de discussie over dit gebied, om met elkaar te luisteren naar de gebruikers en betrokkenen en daarna een afgewogen besluit te nemen. Wordt vervolgd!


Terug naar overzicht