Participatie voor de MRSV en de MOV

Maandag 27 maart was er een raadsvergadering. Op de agenda stond het procesvoorstel voor de actualisatie van de MRSV (Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie) en 1e fase MOV (Maatschappelijke Omgevingsvisie). Klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk stellen we met dit voorstel enkel vast hoe we deze onderwerpen gaan aanpassen.

De afgelopen periode zijn wij als gemeenteraad regelmatig tegen onderwerpen aan gelopen waarbij wij als gemeenteraad vooraf geen of te weinig concrete kaders stelden. Dit procesvoorstel voor het opstellen van de MRSV en een Omgevingsvisie lijkt wat dat betreft beter. Je hebt goede kaders nodig, zodat je na afloop van het proces kunt beoordelen of het proces wel correct verlopen is!

Het proces voor het opstellen van een nieuwe MRSV en een Omgevingsvisie, vinden wij een proces waarbij participatie een flink onderdeel moet vormen. Wij vinden het opvallend dat er dan ook maar weinig over participatie te vinden is in het procesvoorstel. Het gaat over welgeteld één paragraafje, waarin staat dat dit onderdeel nog uitgewerkt zou moeten worden.

Participatie is een belangrijk onderdeel van het raadsbreed akkoord en daarvoor in de verkiezingsprogramma's. Waarom dan als gemeenteraad een procesvoorstel vaststellen, waarin participatie duidelijk het ondergeschoven kindje is? Het meedenken van onze inwoners vinden wij niet alleen belangrijk, maar gewoon noodzaak!

Natuurlijk hebben wij ons huiswerk gedaan. Wethouder Schoonderwoerd gaf aan binnen enkele weken een zogenaamd ‘spoorboekje’ beschikbaar te hebben, met de plannen voor de participatie. Wij vonden dat het besluit over het procesvoorstel had moeten wachten tot dat dit spoorboekje beschikbaar was. De andere partijen voelden hier helaas niets voor. vijf partijen stemden vóór het incomplete procesvoorstel, één partij stemde tegen (Samen voor Kaag & Braassem).

Dat wekt toch de indruk dat participatie voor Samen voor Kaag & Braassem belangrijker is, dan voor andere partijen…

 

Kelly Straver, raadslid


Terug naar overzicht