Op weg naar een dorpsvisie

Donderdag 6 juli was er in de Ontmoeting een bijeenkomst om aan de slag te gaan met een dorpsvisie voor Leimuiden, Bilderdam en Rijnsaterwoude. Na een korte inleiding mochten de bewoners van de drie dorpen hun ideeën delen en tekenen. Er is een trouwe groep belangstellenden. Opnieuw bleek dat de ontwikkeling van het Dorpshart in Leimuiden een hoge prioriteit heeft, dat het open landschap gekoesterd dient te worden en dat aandacht voor de veiligheid van fietsers en wandelaars van groot belang is. Deze brainstorm werd gekoppeld aan de voorgenomen update van de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie die loopt tot 2025. Vanuit de zaal werd benadrukt dat het college meer aandacht dient te besteden aan het ‘maatschappelijke’.

Hilde Bax (burgerlid SvKB)


Terug naar overzicht