Oordeelsvorming programmabegroting 2019-2022

Voorzitter, in overleg met de fracties is besloten in deze oordeelsvorming van 29 oktober de bijdrage te leveren op de begroting.

Focus met ambitie is ook voor ons het moment waarop we de discussie gaan  voeren en dan keuzes gaan maken op diverse terreinen…wat en waarom maar vooral ook hoeveel gaan we investeren in de prioritering van de keuze van de Raad..IKC’s, sportvoorziening, economie, groen, veiligheid of wat dan ook. Dit binnen de financiële kaders en risico’s die we als Raad kiezen en nemen.

Een samenwerkingsagenda die we met elkaar  gekozen hebben  is natuurlijk de basis.  Zien we dit terug in deze begroting…ik denk wel dat we stappen gaan zetten maar vooral de  daaropvolgende jaren zal en moet dit zichtbaar worden,

Het is duidelijk dat we de komende jaren veel kunnen bereiken  maar dat kunnen we niet zonder de inzet van de medewerkers waarvoor dank.

“Gaat het een beetje met de gemeente Ger” vragen inwoners wel eens aan me…. en ik zeg dan bijna altijd ja hoor gaat goed maar kan altijd beter. In veel discussie die soms ontstaan komt ter sprake….  we horen en zien te weinig. Is dit dan zo …ik denk het niet voor mij is het signaal dan…. kan het beter … moet het anders. Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel bij ons en ook de nadere partijen maar er is geen project of proces waarop de inwoners de participatie een 10 met griffel geven. Moet dat…kan dat …nee dat kan niet er zij vaak verschillende belangen en dan is het lastig om tot een overeenstemming met alle partijen te komen. Toch vanuit SVKB wat  aandachtspunten.

Je kan inwoners niet aangeven hoe een proces precies loopt als je zelf niet al de processen beschreven hebt. Zorg voor duidelijkheid intern en ook richting inwoners.

Beantwoording aan de inwoners moet tijdig gebeuren. Inspanningsverplichting wat en wanneer. Gewoon de vragen/zaken registreren en afhandelen conform afspreken.

Actieve informatieplicht is een nobel streven maar voor ons is dit een must. Geen verrassingen. Neem de inwoners en de Raad tijdig mee.

Is het prettig wonen in Kaag en Braassem. Voorzitter wij denken van wel we bruisen van het verenigingsleven.  Winkelaanbod groeit nog steeds. We hebben  volop mogelijkheden op het gebied van recreatie, ontspanning en op veel andere terreinen daarnaast  is er veel verantwoordelijkheidsgevoel bij de inwoners.

Wij zijn ook geschrokken van de kosten die we nu moeten maken. Voorzitter niet helemaal waar natuurlijk …. wij zijn vanaf het begin van mening geweest dat we andere keuzes hadden maken. We willen vooruitkijken omdat we denken dat het niet anders kan. Dat neemt niet weg dat we van mening zijn dat dit onderdeel nog eens grondig doorgenomen moet worden. En voor de toekomst is het helder…Wat komt er nog op ons af op het gebied van investeringen op dit gebied en maak de kosten helder. Een totaal overzicht van de kosten die we maken op het gebied van de uitbesteding ICT aan van Alphen.

Het College is volgens ons goed onderweg. Er zijn veel lopende zaken die onder controle zijn en natuurlijk zoals altijd en ook bij andere gemeente tegenvallers en incidenten. Wij zijn van mening dat dit college goed handelt tot nu toe maar wij zullen ze kritisch….opbouwen kritisch volgen. Zoals de inwoners van deze gemeente ons volgen. En neem van mij aan dat ze dit doen….gelukkig.

Ger van Emmerik (fractievoorzitter SvKB)


Terug naar overzicht