Ontsluiting Leimuiden blijft een puzzel

De ontsluiting van de N207 vanuit Leimuiden, waarbij het gaat om afwikkeling en doorstroming, was onderwerp van gesprek op 5 juli in de Ontmoeting. Vanuit de provincie waren verschillende vertegenwoordigers aanwezig, waaronder de projectleider Marianne van Aken, Yvonne Peters was er vanuit het college, ook waren er enkele raadsleden, leden van de dorpsraad en zo’n 60 inwoners vanuit Leimuiden tijdens de bijeenkomst.

De afgelopen jaren hebben er diverse plannen gecirculeerd met betrekking tot dit thema, variërend van een tunnel, een viaduct plus variant tot het optimaliseren van het kruispunt bij de Dr. Stapenseastraat.

Tijdens de presentatie van Marianne van Aken bleek dat er voor het knelpunt landbouwverkeer lastig een oplossing te vinden is. De busbaan is bekostigd vanuit R-Net en blijft bestemd voor lijnbussen die in de spits om de 6-8 minuten gaan rijden. Mogelijk komt er een fietstunnel en vanuit R-net is het voorstel om de bushaltes te verplaatsen. Vanuit de zaal kwamen veel vragen en het gesprek was levendig en soms ook heftig.

Een vervolg bijeenkomst staat voor november 2018 op de planning. De wens van de bewoners blijft dat het landbouwverkeer langer over de N207 mag rijden dan nu het geval is.

Hilde Bax (raadslid SvKB)


Terug naar overzicht