Onderhoud polders

Tijdens de bijeenkomst op 14 juni in de Kromme Does te Hoogmade beschreef  we woordvoerster van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) viertal planfases voor het onderhoud van de polders die in totaal vijf tot zes jaar zal beslaan.

Het betrof de Voorofsche Polder-Kooipolder, Doespolder, Vlietpolder en de polder Oudendijk.

Per polder was er een stand met diverse kaarten waar inwoners de gelegenheid kregen om te spreken over nu geïnventariseerde knelpunten en nieuw aan te dragen ervaringen en meningen over deze polders.

De polder Oudendijk heeft de meeste knelpunten, omdat er veel hoogteverschillen zijn zowel in grond als waterpeil.

 

Ook was er een stand met informatie over de biologische kwaliteit van onze waterwegen. In Nederland maar ook in onze gemeente zitten we met een vijf onder streefwaarde van zes op een schaal tot tien.

Te veel voedingsstoffen in het water geeft teveel groei van algen en kroos waardoor het overige leven in sloten in de knel komt en dood gaat. Landeigenaren hiervan bewust maken is een eerste stap om dit te verbeteren.

Coöperatie de Groene Klaver, degroeneklaver.nl, zet zich daarvoor op een praktische manier in. Dit doet de vereniging bijvoorbeeld door een financiële tegemoetkoming bij duurzaam beheer van sloten.

 

Vriendelijke groet,
Roland van Beurden (raadslid SvKB)


Terug naar overzicht