Ledenvergadering Dorpsraad Leimuiden 21-04-16

Na de huishoudelijke agendapunten, waarbij twee nieuwe bestuursleden worden verwelkomd en Monique Verkerk wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter, zijn er diverse presentaties.

In Leimuiden komt een dagopvang voor ouderen in ’t Spant en over de plannen die op stapel staan vertelt Anton Verhees (Wijdezorg) enthousiast.

Vervolgens is er een presentatie van John Uilenberg en Susan Boogert over het zwembad de Kleine Oase. Volgend jaar bestaat het zwembad 50 jaar. Het draait op ruim 125 vrijwilligers, die beschikken over uiteenlopende kwaliteiten. De Stichting heeft de leefbaarheid in de kleine kernen hoog in het vaandel staan. Het was een levendige presentatie waaruit duidelijk bleek dat het zwembad een ontmoetingsplaats is in Leimuiden voor alle inwoners, ongeacht hun leeftijd. Meer vrijwilligers zijn welkom.

Rob Loekenbach informeert de belangstellenden over een nieuwe route, met een vaste bochtstraal in noordoostelijke richting, die de vliegtuigen van de KLM vanaf september gaan vliegen. De hoop en verwachting is dat de overlast van het vliegtuiggeluid in Leimuiden minder wordt.

Daarna worden de ruim 80 aanwezigen in de zaal bijgepraat door de Dorpsraad over diverse projecten die in Leimuiden worden gerealiseerd en/of in de planning staan. Achtereenvolgens gaat het over: Dorpshart Leimuiden, Beukenlaan3, N207/passage en Leimuiden-West. Met een fotorapportage wordt op een mooie manier zichtbaar gemaakt hoe Leimuiden is gelegen in het groene landschap en omringt is door water. Het belang hiervan wordt ook door kritische vragen over de diverse bouwplannen uit de zaal benadrukt. Naast de reeds lopende projecten komen ook de mogelijke passantenligplaatsen in de Drecht, de knelpunten in de verkeerscirculatie, de inrichting van het Dorpsplein op korte termijn en een kleinschalige woon- en zorgvoorziening, aan bod.

Na de rondvraag is het moment om met elkaar, inwoners van Leimuiden,  bij te praten onder het genot van een drankje en dat is tevens het moment om in informele sfeer nog wat vragen te stellen. Er heerste een goede sfeer en de Dorpsraad werd met groot applaus bedankt voor haar inspanningen.

Hilde Bax (burgerraadslid)


Terug naar overzicht