Kruising Leimuiden N207

Woensdag 24 april was er een bijeenkomst in de Ontmoeting over de toekomstplannen voor de Kruising N207 Leimuiden. De belangstelling vanuit Kaag en Braassem en vooral Leimuiden was goed ongeveer 80 mensen.

De avond begon met een introductie van de projectmanager mevrouw  Marianne van Aacken. Zowel zij als de heren van Sweco, Bert van Velzen en Martin van der Kruijt, leken meer nadruk te leggen op de doorstroming vanuit en naar Alphen aan de Rijn, dan op de ontsluiting vanuit Leimuiden. Dat maakte dat de vragen uit de zaal veelal kritisch waren. Toch probeerde Martin van der Kruijt de belangstellenden te overtuigen dat ook de doorstroming vanuit beide kanten vanuit Leimuiden gaat verbeteren. Door het verplaatsen van de oversteekplaats voor voetgangers, de verplaatsing van de bushalte en de slimme verkeerslichten kan de cyclus verkort worden van 192 tot 78 seconden. De kosten van de verbetering van de kruising gaan door de provincie bekostigd worden, zo bevestigde mevrouw Marianne van Aacken.

Op de vraag van inwoners over de gewenste verplaatsing van het landbouwverkeer naar de N207 is nog geen antwoord gegeven. Het is de wens van Leimuiden dat hiervoor toestemming komt.

Hilde Bax (raadslid SvKB)


Terug naar overzicht