Krediet Leimuiden-West

Reactie van Ger van Emmerik, woordvoerder ruimtelijke ordening Samen voor Kaag & Braassem, tijdens het politiek forum van 25-01-16 in de eerste termijn met betrekking tot verlenen ‘Krediet Leimuiden West’.

 

Samen voor Kaag & Braassem wil dit krediet ter discussie stellen. We splitsen de behandeling daarvoor op in drie onderdelen. Ruimtelijke ordening, financiën en het proces.

Maar eerst een korte inleiding.

Wij zijn van mening dat het toekomstig bestendig maken van de sportcomplexen een goede zaak is en dat is ook ons uitgangspunt. Over de invulling hebben we wel enkele vragen.

Woningbouw op het 3e veld is wat ons betreft ook prima.

Woningbouw van villa’s op de voormalige vuilstort absoluut niet.

 

Voorzitter nu per onderdeel.

Ruimtelijke Ordening

Voorzitter ik wil de insprekers van deze avond en ook die van de informatieavond bedanken voor hun inbreng. Het is jammer dat we pas door ‘het burgerinitiatief stop de verstening van de oevers van de ringvaart’, ‘de vereniging tot behoud van het open landschap’ en andere insprekers veel aanvullende informatie en achtergronden van het project Leimuiden-West kregen, waarvoor dank.

We sluiten ons aan bij de inhoudelijke standpunten met betrekking tot Meerewijck 3. Ik zal ze niet allemaal inhoudelijk behandelen maar wil er wel een aantal noemen, zoals:

de procedure
de ernstige inbreuk op het open landschap
de strijdigheid met

het gemeentelijk recreatiebeleid
het Landschappelijk Ontwikkelingsplan
de ecologische hoofdstructuur van het Nationaal Natuurnetwerk
de MRSV
het provinciaal woningbouwbeleid
de uitkomsten van de woningmarktanalyse
de infrastructuur

Het zal ook de lokale woningmarkt in het luxe segment verstoren en vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van een nieuw Dorpshart en dat heeft voor ons een veel hogere prioriteit dan Meerewijck 3.

Al met al meer dan voldoende redenen om de bouw van de villa’s op die locatie af te blazen.

Financien

Wij hebben een vraag over de bijdrage van 80.000 euro van de Stichting Beheer Gemeentelijke Buitensportaccommodaties,

Dit zijn toch gelden van de gezamenlijke verenigingen. Wij willen graag uitleg hoe dit bedrag tot stand is gekomen en hoe de Stichting hier over denkt.

Het Proces….

Wij vinden dat het om in vakjargon te blijven niet de schoonheidsprijs verdient. Als raad hebben we te laat alle gegevens onder ogen gekregen en moeten we in een te kort tijdsbestek een besluit nemen. Op dit moment instemmen met een krediet terwijl de inspraakprocedure loopt vinden wij een slechte zaak. Er bestaan al een overeenkomsten/intentieverklaringen tussen de verenigingen de ontwikkelaar en de gemeente zonder dat wij als gemeenteraad hier enige invloed op konden uitoefenen. Wij willen en eisen dat we aan de voorkant van het proces meegenomen worden in zo’n dossier. Zeker als je weet wat de impact is en dat er onrust kan ontstaan.

Natuurlijk zijn de leden van de sportverenigingen akkoord. Iedere sportvereniging in Nederland zou een dergelijk aanbod met beide handen aanpakken. Ruimte voor een extra tennisveld en een miniveld en de bekostiging van een kunstgrasveld voor de voetbal is voor beide vereniging een goede deal.

 

Het mag duidelijk zijn dat wij vanavond niet instemmen met het verlenen van krediet voor dit project. Maar wat dan wel?

Wij vragen het college te komen met een voorstel waarin is meegenomen de optimalisering van de complexen van de verenigingen en de woningbouw op het 3e veld. De opbrengsten van woningbouw op het 3e veld staat nu in het voorstel voor € 600.000 euro. Daarnaast de gelden € 80.000 van de stichting SBGB, waar we nog wel wat vragen over hadden. In de krant las ik dat de Kickers zelf ruim een € 100.000 gaat bijdragen en ook vernam ik dat de tennisvereniging zelf haar uitbreiding bekostigd en daarvoor zo’n € 100.000 heeft gereserveerd. Totaal € 880.000 en dat is zeker een goed begin voor het creëren van een toekomstbestendig sportcomplex.

Dit moeten wij met elkaar mogelijk maken. De bouw van de luxe villa´s echter direct loslaten. Daar is absoluut geen behoefte aan. Los van de overige argumenten.

Voor zover de eerste bijdrage.


Terug naar overzicht