Kelly blijft vanaf afstand betrokken

Even op afstand...

 

Zoals de meesten van jullie wellicht wel weten, ben ik met zwangerschapsverlof. Op 23 maart is Fred Zoetendaal tijdelijk benoemd als raadslid, zodat ik mij in alle rust kan voorbereiden op de komst van ons kleintje.

 

Echter, je raadslidmaatschap schuif je niet zomaar aan de kant. De mail blijft gewoon doorgaan, evenals de stukken die je toch wilt lezen (beetje bij blijven). Al met al bestaat echt verlof niet als je raadslid bent!

 

Wel geeft zo'n verlof je de tijd om eens goed te kijken naar de afgelopen periode. Wat is nu mijn bijdrage geweest? Waar zou ik mijn prioriteiten de komende periode willen leggen? De afgelopen paar jaar zijn we heel druk geweest met de zogenaamde 3 Decentralisaties (3D's).

 

Sinds 1 januari zijn er verschillende zorgtaken verplaatst van het Rijk naar de gemeentes, met daar bovenop direct een flinke bezuinigingsmaatregel. Best een hele pittige opgave!!

 

Nu is het tijd om kritisch naar het verrichte werk van de afgelopen tijd te kijken. We hebben veel keuzes gemaakt, maar zijn dit ook de juiste keuzes? Zijn onze oorspronkelijke uitgangspunten nog realistisch? Hoe staan we er financieel voor? Kunnen we hier, na 3,5 maand uitvoering, al uitspraken over doen?

 

Duidelijk is nu al dat er de komende tijd nog veel meer keuzes gemaakt zullen moeten worden. De komende weken zullen hier meer duidelijkheid over gaan geven. Wat de 3D's betreft is het werk dus niet zomaar afgerond. Ook vanuit huis zal ik dit scherp in de gaten houden!


Terug naar overzicht