Jaarwisseling 2015-2016

Oudejaarsdag is een dag om even terug te kijken naar het afgelopen jaar en om te bedenken wat voor moois 2016 zal gaan brengen. Mijmeren, een mooi Hollands woord, noemen we dat.

Terugdenkend aan 2015: crisisopvang, jeugdzorg problematiek, woningbouwplannen voor diverse dorpen, bomen en struiken, varkens- en koeienstallen, wegen en fietspaden, perspectiefnota en begroting...sommige onderwerpen met veel impact voor ons allen.

En zaken in de privésfeer: fractieleden zijn net echte mensen, een zware operatie voor de een en de start van een gezin voor de ander en dat zijn dan de zaken die wat bekend worden.

Als fractievoorzitter kijk ik terug op een goed jaar waarin we in Kaag en Braassem met het raadsbrede akkoord aan de slag zijn. Ach niet alles loopt gesmeerd, verschillen mogen ( nee, moeten) er zijn want niet iedereen denkt over zaken hetzelfde als een ander. En dat mag in onze democratie en in Nederland.

Het afgelopen jaar zal in de boeken komen met het jaar dat er veel angst was en vanuit angst geregeerd is. Aanslagen, onveiligheid, vluchtelingenstroom...welke aanpak zal er nu voor gaan zorgen dat we hier oplossingen voor vinden, gaan inzetten?  Hebben mensen uit andere (onveilige) landen geen recht op veiligheid? Geen recht op geluk?

Ach eenieder zal er het zijne van denken en ieder zal een beetje gelijk hebben maar laten we vooral met elkaar in gesprek blijven en goed nadenken over de toon waarop we die gesprekken voeren....dat zou mij een groot goed zijn.

Laten we Samen de klussen die er liggen oppakken met wederzijds respect en warmte voor elkaar.

 

Laat 2016 een machtig mooi jaar worden.

Ik wens U vele mooie momenten, waardevolle ontmoetingen, een goede gezondheid en vooral veel wijsheid toe.

 

Petra van der Wereld

Fractievoorzitter Samen voor Kaag en Braassem.


Terug naar overzicht