Infrastructuur Zuid-Holland vanuit de provincie beschouwd

Tijdens de inspiratieavond van 10 maart bij In 't Veen gaf Peter Verbon een beeldend betoog over het provinciale beleid inzake infrastructurele lijnen, de omliggende
bebouwing, de Greenport Aalsmeer en de plattelandsontwikkelingen in het noordelijk deel van de provincie Zuid Holland. Voorts zoomde Peter in op de betekenis van de provinciale afwegingen voor gemeente Kaag en Braassem. Hij gaf een mooi inkijkje in de belangenafwegingen en prioritering voor bijvoorbeeld het gebied van onze gemeente. Tijdens zijn verhaal kregen wij de gelegenheid om uiteenlopende vragen te stellen en de verstrekte informatie zette ons denken in beweging. Al met al een boeiende en leerzame avond, interessant voor nu en de komende jaren. Zeker voor herhaling vatbaar.


 


Terug naar overzicht