Informatieve raadsavond duurzaamheid en energietransitie Kaag en Braassem

Er is voldoende ruimte in onze gemeente voor het opwekken van zonne-energie. Als we de biomassa beter benutten dan kunnen we zomaar 20% meer duurzame energie produceren. Maar als we nu allemaal minder energie verbruiken, hoeven we ook minder energie duurzaam op te wekken. Woensdagavond 14 december tijdens een informatieavond voor de raad over duurzaamheid in onze gemeente werd duidelijk dat we anders moeten gaan denken over energie en ruimte.

De avond begon met een aftrap door wethouder Yvonne Peters. Vervolgens nam Cora Gijswijt (voorzitter van het Duurzaamheidsplatform) het woord. Zij nam de raad mee in de ontwikkelingen vanuit het duurzaamheidsplatform: Wie zijn we, wat hebben we in 2016 gedaan en wat gaan we doen in 2017. Met behulp van een duurzaamheidsagenda en -platform stimuleert de gemeente op lokaal niveau duurzame maatregelen. “We zetten in op een duurzamere gemeente door mensen te informeren maar ook door lokale initiatieven te ondersteunen en regeling als de duurzaamheidslening te promoten,” lichtte Cora Gijswijt toe. Het duurzaamheidsplatform bestaat uit gedreven en actieve inwoners en vormt een denktank voor mogelijkheden voor een energie neutrale gemeente in 2040.

Hierna was het woord aan Boris Hocks van het adviesbureau Posad. Posad heeft voor de regio Holland Rijnland een onderzoek uitgevoerd naar de energietransitie. Tijdens de presentatie legde hij de nadruk op de energie opgaven en ruimtelijke dilemma’s die dit met zich meebrengt.
De kern van zijn boodschap was dat de energietransitie meer is dan alleen ‘te strooien’ met een paar zonneparken en/of windmolens, maar dat het een totale verandering is van hoe wij allen het ruimtegebruik beleven. Bijgevoegd een link naar de presentatie van de Energietransitie.

http://www.kaagenbraassem.nl/actueel/nieuwsberichten_42871/item/met-een-paar-windmolens-en-zonnepanelen-halen-we-het-niet_36607.html

Wethouder Yvonne Peters sloot de avond af met twee overwegingen voor de gemeenteraad.
1. Wat is duurzaamheid ons waard?
2. Als we de doelstellingen willen halen zullen heel anders moeten gaan nadenken over energie (gebruik en opwekking), de ruimtelijk inpassing en het gebruik van de ruimte.

 Het was een boeiende avond waarbij inwoners en de gemeenteraad zijn bijgepraat over  duurzaamheid.

Christian Malin, raadslid SvKB


Terug naar overzicht