IKC tour

De opnieuw benoemde wethouder Floris Schoonderwoerd heeft het initiatief genomen om met de raad op woensdag 6 juni een bezoek te brengen bij de nieuwe en nog te ontwikkelen IKC’s in Leimuiden, Hoogmade en Roelofarendsveen. De groep van ongeveer 20 personen bestond grotendeels uit raadsleden maar ook enkele ambtenaren.

In Leimuiden werd de groep ontvangen door de leidinggevenden van de drie scholen die samen een IKC zullen vormen. Ze zijn nu samen verantwoordelijk voor 350 leerlingen.

De grootste uitdagingen die er liggen bij het samengaan in een gebouw zijn de ontsluiting voor autoverkeer en behoud van het groen. De leiding zal benadrukken dat kinderen bij voorkeur lopend of per fiets worden gebracht maar wettelijk is ontsluiting voor autoverkeer aan een minimum gebonden.

Rijnsaterwoude werd in vogelvlucht gedaan zonder een bezoek. De huidige schoolgebouwen waarin ongeveer 80 leerlingen zijn ondergebracht zijn in slechte staat. Het plan is dat het oude gemeentehuis voor het grootste deel wordt omgevormd tot IKC. De opbrengst van het bestaande vastgoed is extra factor in diverse afwegingen.

In Hoogmade gaf de directeur van de nieuwe Brede School met gepaste trots de rondleiding. Een bijzonder gebouw door zijn ruimtelijke en speelse opzet en omdat deze met 168 zonnepanelen helemaal energieneutraal is. De buitenruimte voldoet ruimschoots aan de 3m2 per kind en zal voorzien zijn van tuintjes met per windrichting een eigen karakter. De school opent haar deuren in het nieuwe schoolseizoen en zal 150 kinderen huisvesten.

Het laatste IKC bezoek in Roelofarendsveen was vrij uitgebreid. De werkgroep, gevormd door SBBA (stichting samenwerkende scholen Alkemade) en Kindkracht is bezig met ontwerpen van een uitgebreide integratie van de scholen in Rijpwetering, Roelofarendsveen en Oude Wetering. De ouderraad wordt daar ook bij betrokken. Men is nog in de beginfase van het proces maar het Sportpad wordt al duidelijk als de ideale locatie gezien.

Een extra scenario werd door de directeur van De Tweesprong aangedragen waarbij een integratie van het zwembad en het IKC als toekomstige omgeving voor het kind werd geschetst.

Dit bracht de groep bij een presentatie over de toekomst van De Tweesprong. Kort door de bocht zal het onderhoud de komende 10 jaar ongeveer 10 miljoen gaan kosten. Nieuwbouw zal eenzelfde bedrag zijn maar dan zal het zwembad, nu een groot gasverbruiker, energieneutraal zijn. Totdat er een eventuele nieuwbouw wordt gerealiseerd moeten er nog wel onvermijdelijke onderhoudskosten worden gemaakt.

Als laatste werd door Sportpad United, een groep van zeven sportverenigingen, een presentatie gegeven over herindelingsplannen van de terreinen van het Sportpad. Het doel is om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten door herindeling van velden, parkeerplaatsen en het gebruiken van een gezamenlijk verenigingsgebouw. Hierover is men al in overleg met de gemeente. Een stedenbouwkundige ondersteunt hierbij met uitwerkingen van diverse scenario’s.

Roland van Beurden (raadslid SvKB)


Terug naar overzicht