Het zwemstrandje aan de Braassem…

Het zwemstrandje aan de Braassem…

SvKB lid Peter vertelt je er graag meer over.

Lokale bewoners werden door de gemeente Kaag en Braassem uitgenodigd om in september een informatieavond bij te wonen met betrekking tot de mogelijke aanleg van een zwemstrandje aan de Braassem.

De behoefte aan een zwemstrandje is al enige jaren onderwerp van gesprek en is nu ook bij de gemeente enige tijd onder de aandacht.
Dit heeft geresulteerd in een opdracht aan IMOSS bureau voor stedenbouw B.V. om een inventarisatie van mogelijke locaties uit te voeren en enkele voorkeurlocaties voor te leggen aan de lokale bewoners.

Deze interessante avond vond plaats op Watersportvereniging Braassemermeer aan de Noorderhem en werd gepresenteerd door IMOSS die twee mogelijke locaties had uitgewerkt om een zwemstrandje met een kleine recreatielocatie te realiseren.

Optie 1, genaamd “Kom”, welke gerealiseerd zou kunnen worden aan de Noordkade tussen het visserijhaventje en Palingrokerij van Veen. Direct aan de westzijde van de haven.

Optie 2, genaamd “Vergezichten”, welke gerealiseerd zou kunnen worden ter plaatse van de huidige zwemplek en recreatieweide aan de Galgenkade. Direct aan de oostzijde van de haven.
Deze locatie zou dan grenzen aan de te realiseren nieuwe sluis.

De avond werd bijgewoond door ca. 50 geïnteresseerden. Een mooi gemêleerd gezelschap dat zoal bestond uit directe omwonenden, bewoners die beroepsmatig in de omgeving actief zijn en enkele vertegenwoordigers vanuit de Gemeente K&B.

De aanwezigen werden deze avond al snel aan het werk gezet. Via Post-its kon eenieder op een plattegrond duidelijk maken wat mogelijke bezwaren zouden kunnen zijn of waar men een eventueel voorkeur aan geeft qua inrichting. Tevens werden speciale referentiebeelden weergegeven waar men middels groene of oranje sticker een voorkeur of bezwaar voor uit kon spreken.

Vanuit de toelichting die door medewerkers van bureau IMOSS werd gegeven werd duidelijk dat het strandje voorlopig nog geen hamerstuk zal zijn.
Zo is het niet duidelijk of het strand überhaupt wel gerealiseerd gaat worden en bevind het plan zich dus nog in een oriëntatiefase.
De reacties van de lokale bewoners waren nog al verdeeld; van bijzonder positief tot “zie ik niet zitten, hebben we nog meer overlast”

Het bureau IMOS gaat de uitkomst van deze “bewonerspeiling” verwerken waarna de gemeente K&B een terugkoppeling zal verzorgen naar de lokale bewoners. Men verwacht begin 2023 een voorstel aan de Raadsleden te presenteren. Wanneer positief wordt besloten zou het plan binnen een periode van 3 tot 5 jaar te realiseren moeten zijn.


Terug naar overzicht