Het Groene Hart, blijf ervoor zorgen!

Donderdag 7 maart hield de Vereniging Behoud Open Landschap Kaag en Braassem (VBOLKB) haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Schoolhuis in Rijnsaterwoude. Er waren ongeveer 40 belangstellenden, waaronder vrij veel leden van SvKB.

Na de ALV, die voorspoedig en vlot verliep, was het podium voor Chris Kalden, voorzitter van de Stichting het Groene Hart. Als voorbereiding ontvingen de leden Perspectief Groene Hart 2040, een coproductie van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, zie: http://stuurgroepgroenehart.nl/perspectief/.

‘Het Groene Hart, waard om voor te zorgen’, ligt in drie provincies, kent zes waterschappen en telt 40 gemeenten. Chirs Kalden maakte zijn publiek helder dn duidelijk dat het van belang is van het Groene Hart te houden om tenminste een viertal redenen: (1) belevingswaarden, (2) natuurlijke waarden, (3) historische waarden en (4) economische waarden.

Volgens Chris Kalden zou er weer meer interesse voor het Groene Hart moeten komen vanuit het Rijk, want de bodemdaling, de energietransitie en de bouwopgave van 500.000 woningen, overstijgen het provinciale niveau. De stuurgroep Groene Hart gaat voor het geheel en zet zich in voor de leefbaarheid, beleefbaarheid, kwaliteit van natuur, milieu en water van het Groene Hart.

Chris Kalden speelt tijdens zijn voordracht ontspannen in op vragen uit de zaal en het is duidelijk dat hij enthousiast is en veel kennis van zaken heeft. Hij besluit met de uitspraak: Kaag en Braassem, kenmerkt zich door vele mooie open gebieden en dat moeten we zo zien te houden.

Hilde Bax (raadslid SvKB)


Terug naar overzicht