Gesprekken in Leimuiden

Op de warme zomerse dag van dinsdag 25 juni kwam het college van burgemeester en wethouders, samen met verschillende ambtenaren, naar Leimuiden om beter op de hoogte te raken van wat er speelt in het dorp en in Bilderdam.

In de middag ging het bezoek naar de firma Bloksma en naar de tennis- en voetbalvereniging.

’s Avonds werden de gesprekken voortgezet in de Ontmoeting. De inwoners konden terecht bij de collegeleden en de ambtenaren voor persoonlijke vragen. Ook vragen over de lopende projecten zoals het Dorpshart en Leimuiden-West konden worden gesteld. Verder kwamen de recente plannen voor het Connexion terrein ter sprake. Daarbij gaat het vooralsnog om initiatieven voor sociale huurwoningen en een Aldi supermarkt. Van belang is om in gesprek te gaan en te blijven met de direct betrokkenen zoals omwonenden, de MCD en de vrijwilligers van het zwembad.

Behalve de live gesprekken aan de verschillende tafels zijn er veel vragen op papier gezet voor het college en de ambtenaren van de gemeente.

Er heerste een goede sfeer en een prettige temperatuur in de Ontmoeting.

Hilde Bax (Raadslid SvKB)


Terug naar overzicht