duurzaamheidsplatform

Kaag en Braassem krijgt een duurzaamheidsplatform!

 

Afgelopen maandag (9/11) was er de jaarlijkse behandeling van de programmabegroting. In deze begroting werd onder andere aandacht besteed aan het onderdeel Duurzaamheid, er wordt bijvoorbeeld budget gevraagd om een duurzaamheidsagenda op te stellen.

 

Door mijn werk als ambtenaar in de gemeente Lisse, had ik wel eens gehoord van een duurzaamheidsplatform.

Een plan was hiermee geboren en een motie werd dan ook geschreven. Een duurzaamheidsplatform moest het worden! Een mooie manier om onze inwoners bij dit onderwerp te betrekken en tegelijkertijd tot een praktische invulling van de duurzaamheidsagenda te komen!

 

Wat is nou een duurzaamheidsplatform? Het is een groep van onder andere inwoners, ondernemers, belangengroepen, raadsleden en ambtenaren, die samen ideeën verzamelen om de Kaag en Braassem een meer duurzame gemeente te laten worden.

Iedereen mag meedoen, want Samen weten we meer dan één.

 

Uiteindelijk wordt deze informatie dan verwerkt tot een duurzaamheidsagenda, met daarin een aantal concrete maatregelen die genomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als zonnepanelen op gebouwen van de gemeente, extra laadpalen voor elektrisch vervoer, inzetten op energie-nul woningen of het organiseren van een jaarlijkse duurzaamheidsmarkt om inwoners te informeren over dit onderwerp.

 

Heb jij een goed idee? Of ben je gewoon geïnteresseerd in dit onderwerp? Wil je ook eens meepraten over duurzaamheid in Kaag en Braassem? Meldt u dan alvast aan via info@kaagenbraassem.nl !

 

Samen met D66 hebben we de motie verder geschreven en PRO heeft de motie medeondertekend. Nog voordat de raadsvergadering van start ging, bleek dat zowel VVD als CDA in zouden stemmen met ons voorstel. Daarmee is het duurzaamheidsplatform een feit!

 

I love it when a plan comes together!


Terug naar overzicht