Drechtdoorsteek ter discussie

Woensdag 8 februari kregen inwoners uit Leimuiden en andere belangstellenden een inkijkje in de plannen die de colleges van Aalsmeer en Kaag en Braassem maken voor de waterrecreatie ten noorden van Leimuiden. In het kansenonderzoek wordt gesproken over de Drechtdoorsteek ergens in de Vriesekoopsche polder, de aanleg van een aqua fungarden, trekkershutten langs de Drecht, etc. Er was veel belangstelling voor het verhaal, maar er werden vervolgens kritische vragen gesteld. Duidelijk bleek dat de grootste groep uit de zaal het Groene Hart koestert en weinig trek heeft in massatoerisme vanuit Amsterdam. De Drecht is een prachtig riviertje en verrommeling van de oevers moet worden voorkomen. De ecologische hoofdstructuur, waartoe ook de Vriesekoopsche polders behoren, is er niet voor niets. Wat groen is, moet groen blijven. Varen door het open landschap is mooi en moet mooi blijven!! 

Hilde Bax, burgerlid SVKB


Terug naar overzicht