Dorpsraad Hoogmade ALV

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Hoogmade waren ongeveer 20 aanwezigen waaronder de burgemeester en een journalist van het Witte Weekblad en het Leidsch Dagblad. 

Er waren diverse positieve punten te melden. Zo is de voetbalkooi nu al een succes en is iedereen blij. De dorpsschouw is nog niet volledig opgevolgd maar daar wordt aan gewerkt. Een vervolg van schouwen in de toekomst is gewenst. 

De ideeën met betrekking tot straatmeubilair zijn voor een deel door de gemeente uitgevoerd in de vorm van bankjes. De rest van de ideeën is doorgeschoven naar de toekomst. De inwoners zien graag nog wel prullenbakken bij de bankjes. 

Het contact met statushouders gaat goed voor zover ze bekend zijn bij de Dorpsraad. Taalles en verdere kennismaking helpt goed bij integratie en gaat in samenspraak met Driemaster. 

Maar helaas was er ook een groot minpunt. De discussie over de zwemplek in Hoogmade is geëindigd in een patstelling tussen wethouder Henk Hoek en de Dorpsraad. . 

Voor Tom in de Buurt is er nu geen behoefte aan een wijkpunt. Mensen vinden zelf de weg wel naar de juiste instanties. De stichting voor de Dierenweide is in oprichting en men is nog in de oriënterende fase

Verder is er nog een oproep: Iedereen zou het Posad Rapport met betrekking tot de energietransitie op we website van Holland Rijnland moeten lezen.  Daarin worden al suggesties voor plaatsen en aantallen van zonnevelden en windmolens gedaan!

 

Vriendelijke groet,

Roland van Beurden


Terug naar overzicht