Visitatie Woondiensten Aarwoude

In mei organiseerde Woondiensten Aarwoude een stakeholders bijeenkomst in De Dyck.

Er werd verslag gedaan van de laatste visitatie, een vierjaarlijkse kwaliteitsmeting van de vereniging onder huurders, gemeente en andere belanghebbenden.

Waar er eerst twee onvoldoendes op het rapport stonden kan Aarwoude nu tevreden zijn met een zeven als gemiddelde.

Verbeterpunten als meer proactief reageren, meer wijkgericht en profileren van de toegevoegde waarde van de dienst worden nu de uitdagingen voor de toekomst.

Aarwoude geeft om duurzaamheid maar wel binnen haar financiële en organisatorische grenzen.

De planning is om met 100 woningen per jaar alle 2000 woningen in 20 jaar bijna energieneutraal te laten zijn (BENG).

Nieuwbouw wordt al energieneutraal gebouwd.

De woondienst zegt te bouwen naar de vraag in de markt waaronder ook levensbestendige woningen.

Kleinere woningen voor jongeren of alleenstaanden staan wat lager op de lijst vanwege de grote vraag door meer persoons huishoudens.

Volgens de directie werd het ondertussen ook tijd voor het uitstralen van de nieuwe koers.

De slogan ‘Goed doen’ en de nieuwe huisstijl die werd gepresenteerd moeten dit bekrachtigen.

Vriendelijke groet, Roland van Beurden (raadslid SvKB)


Terug naar overzicht