Bewoners Westerdijk vrezen gevaarlijke verkeerssituaties

Woensdag 27-02 vond een informatieavond plaats in de Ontmoeting over de infrastuctuur en het mogelijke recreatiepark van Dormio Resorts op het voormalige bedrijfsterrein van BootBeton/Struijk Verwo aan de Westerdijk in Leimuiden.

De heer Luyx van de projectontwikkelaar Blokland verzorgde een inleiding over het onderzoek dat in het najaar plaats vond over de infrastructuur. Volgens de onderzoeksresultaten is een extra ontsluiting niet nodig als de Heiligenlaan en de Westerdijk worden uitgerust met passeerplaatsen en bermverhardingen.

Er waren veel belangstellenden die voor een groot deel hun ongerustheid niet onder stoelen of banken staken. Zij betwijfelden de onafhankelijkheid van het onderzoek en verwachten gevaarlijke situaties. Toen bovendien bleek dat voetgangers niet waren geteld, werd de onrust over de onveiligheid nog groter en ook heerste er twijfel over de toegankelijkheid van hulpdiensten. De bewoners van de Westerdijk melden dat ze geen bezwaar hebben tegen de recreatiewoningen, maar ze voelen zich niet gehoord waar het de veiligheid betreft.

De toezegging van de heer Luyx dat er een nieuwe telling in het voorjaar gaat plaatsvinden nam de ongerustheid niet weg en waarschijnlijk gaan de bewoners hun bezorgdheid kenbaar maken en  neerleggen bij de gemeente.

Het was een onrustige bijeenkomst en er heerste grote bezorgdheid.

Hilde Bax (raadslid SvKB).


Terug naar overzicht