Bewegen en sport, gewoon fijn om te doen!

Begin juni heeft SVKB vragen gesteld aan het College over het sport en beweeggedrag van inwoners van onze gemeente. Sport en bewegen is belangrijk voor het welbevinden, draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, de vitaliteit van volwassenen en ouderen en geeft meestal succeservaringen en plezier. SVKB stelde deze vragen omdat zij monitoring van het sport en beweeggedrag van belang acht in het kader van de leefbaarheid en vitaliteit. Verder is uit onderzoek bekend (NSO, 2005) dat volwassenen met positieve herinneringen aan de lessen lichamelijke opvoeding (bewegen & sport) op school vaker lid zijn van een sportvereniging en dat ze zich vaker sporter voelen. Sport kan plaatsvinden in georganiseerd verband, maar ook zelfstandig op straat of op een trapveldje of in een trendy sportcourse. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen op school ontdekken welke waarden van sport en bewegen voor hen de moeite waard zijn. Gaat het om plezier, competitie, ontspanning, gezondheid of meer om uitdagingen aangaan en sociale contacten? Als kinderen en jeugdigen in de lessen positieve bewegingservaringen beleven en persoonlijke verantwoorde keuzes kunnen maken voor activiteiten buiten de school, is er zeker perspectief op een leven lang sporten en bewegen.

De antwoorden over het sport en beweeggedrag in Kaag en Braassem laten een positief beeld zien.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/rijnenveen/article27434071.ece/Kaag-en-Braassem-sportief-een-op-drie-lid-van-sportclub

Hilde Bax


Terug naar overzicht