Benoeming Wethouder D66

Stemverklaring Samen voor Kaag en Braassem

 

Vanavond, 11 april, staat de benoeming van een nieuwe wethouder dan eindelijk op de agenda.

Het gehele proces heeft sinds 7 januari  2016 wel 3 maanden geduurd.

Reeds in december waren wij op de hoogte van het aftreden van Harry van Schooten.

Dat is ook toen al gecommuniceerd naar in ieder geval Floris Schoonderwoerd en Ilse v.d. Poel in een, op ons verzoek, gehouden gesprek. Daarin is ook het moment van aftreden besproken en met Harry afgestemd. Hierna volgde er een soort van soap, zo mag ik dat gerust noemen.

Gesprekken door Floris en ambtelijke ondersteuning met alle fractievoorzitters om te bepalen of er wel een wethouder namens onze partij mocht komen. Hierna een sessie, zonder Floris maar met afgevaardigden van elke fractie, waarin eventjes andere spelregels werden opgesteld door de andere partijen. De afvaardiging van SvK&B was het hier echt niet mee eens. Het proces, reeds meermalen door mij als een spreekwoordelijke fuik benoemd, waarin wij mochten zwemmen werd bepaald.

Hadden wij een keus, nee. Het was meedoen of op voorhand al geen kans meer hebben op de rechtmatige wethoudersplek. Wij zijn tenslotte de tweede partij in deze raad qua zetels. De stelling dat er gekozen wordt voor de beste bestuurder zoals net na de verkiezingen is ook geen juiste: er is toen aan onze fractie ook niet gevraagd of wij Henk Hoek, Yvonne Peters en Floris Schoonderwoerd de beste bestuurders vonden voor de job. Er moest nu een bestuurder komen met een groot bestuurlijk netwerk, was dat twee jaar geleden ook een competentie? Ik dacht het niet anders hadden er nu hele andere mensen plaats moeten hebben genomen in de wethoudersstoel. De keus voor de  wethouders toen: die zijn bepaald door Pro.

Terecht of niet terecht doet niet meer ter zake.

 

Met SvK&B is een kat en muisspel gespeeld met in onze beleving al een vooraf bepaalde keus dat het iemand van D66 huize moest komen. “Dat kan interessant zijn werd er gezegd”. Wij, bestuur en fractie van SvK&B, kunnen ons er niet in vinden. Kijkend naar een buurgemeente waar nogal tegenop wordt gekeken en veel mee samengewerkt wordt, Gemeente Alphen aan de Rijn, heeft ook een nieuwe wethouder.....van D66 huize net als de wethouder die verplicht afscheid moest nemen.

 

Afijn, niet vanwege meneer Haarman, daar is nu reeds een bakkie koffie mee gedronken maar vanwege het proces zullen wij tegen de benoeming stemmen.

 

Fractievoorzitter Samen voor Kaag en Braassem

Petra van der Wereld


Terug naar overzicht