Behoud fysieke bibliotheek Leimuiden

Vanavond, 7 november, gaan we het besluit nemen om de fysieke bibliotheek in Leimuiden te behouden. Behalve de petitie die in Leimuiden werd gehouden, de voorstellen van de Family Factory en de vrijwilligers van de bibliotheek, de handtekeningen actie van de leerlingen uit groep acht van de Lei, de insprekers tijdens de V&A op 17 oktober en ook nog op 2 november, krijgen we nu ook de steun vanuit het ministerie van OCW.

Afgelopen vrijdag 4 november verscheen er een bibliotheekbrief van de staatsecretaris  Gunay Uslu aan de Tweede Kamer waarin het gaat om het stelsel van openbare bibliotheken te versterken. In deze brief wordt gepleit om fysieke vestigingen te behouden en waar mogelijk opnieuw te openen. Voor onze gemeente betekent dat concreet een vestiging in Roelofarendsveen, Leimuiden en Woubrugge en steunpunten in de andere dorpen. De landelijke overheid is bereid om hiervoor de portemonnee te trekken, maar stelt ook dat gemeenten een zorgplicht hebben.

Volgens de overheid zijn de vijf functies van de bibliotheek: 1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie, 2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, 3. Bevorderen van lezen, laten kennismaken met literatuur, 4. Organiseren van ontmoeting en debat en 5. Laten kennismaken met kunst en cultuur.

Vanuit deze functies heeft de bibliotheek drie belangrijke maatschappelijke opgaven: een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.

Vanuit deze functies en opgaven schetst de staatsecretaris als maatregel op korte termijn vanaf 2023: gerichte versterking en reparatie van het fysieke bibliotheeknetwerk. Voor de langere termijn (2025) geldt dat de toegankelijkheid wordt gewaarborgd door een zorgplicht vanuit de gemeenten en de provincies. Vanuit de landelijke overheid komt hiervoor structureel geld, maar vanuit de gemeenten wordt tegelijkertijd cofinanciering geëist.

Laten we ons daarom op de nabije en verre toekomst richten en de prachtige bieb die vijf jaar geleden in ’t Spant is geopend een warm hart gunnen. De jeugd uit Leimuiden kan hier zelfstandig naar toe gaan en deze bieb is ook goed bereikbaar voor de andere inwoners uit het dorp.

Samenvattend blijft SvKB benadrukken dat een bibliotheek in een dorp een basisbehoefte is. De staatssecretaris stelt zelfs dat ‘de bibliotheek de meest democratische plek in de samenleving is’. Daarin willen we toch als raad ruim investeren?

Tot slot een quote

De schrijver Murat Isik van onder andere Wees onzichtbaar stelt: “In de bibliotheek ben ik voor altijd veranderd”

 

 Hilde Bax | Samen voor Kaag & Braassem


Terug naar overzicht