Arbeidsmigranten en verduurzaming woningen in Kaag en Braassem

Woensdag 17 januari stonden meerdere onderwerpen op de agenda, huisvesting arbeidsmigranten, verduurzaming van woningen van de twee woningbouwverenigingen en duurzaamheid in zijn algemeenheid.

Wat is nu zo’n werkavond, wat houdt dat nou in…

Het zijn avonden waarin veel informatie wordt gegeven en met iedere aanwezige gediscussieerd kan worden over de thema’s.

Als eerste kregen we, de aanwezige raads/burgerleden en geïnteresseerden presentaties van Woondienst Aarwoude en Meer Wonen.

Wat gaan zij nu de komende jaren doen aan verduurzaming van hun woningbestand?

Die vraag was aan hen gesteld, de raadsfracties wilden daar wel eens een toelichting op omdat we allemaal een steentje bij kunnen dragen aan de duurzaamheidsopgave, dus ook de beide woningbouwverenigingen.

Beide verenigingen hebben ambities en die kosten veel geld.

De WDA gaat zich nu vooral richten op de oudere woningen, veelal uit de jaren 60. Het gaat om 362 woningen. Deze worden per blok gerenoveerd en tevens energiezuiniger gemaakt. De WDA gaat nog niet over naar gasloos of het plaatsen van zonnepanelen maar kiezen voor andere maatregelen.

MeerWonen gaat 371 woningen aanpakken en zij kiezen er wel voor om zonnepanelen aan te bieden aan huurders van eengezinswoningen. Zij willen daarnaast dat alle nieuwe woningen die zij gaan bouwen gasloos zijn en zoveel mogelijk energieneutraal.

Tijdens de presentatie werden er ook kaartjes getoond van een aantal dorpen in onze gemeente waarop door middel van kleuren te zien was waar er sprake was van meer of minder energiezuinig. Nieuwe woonwijken zijn duidelijk energiezuiniger en de oude dorpslinten het minst. Bijgevoegd de presentaties.

http://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/KaagenBraassem/2d500630-dabd-4d14-a171-c9a356003c64

 

Het andere onderwerp, huisvesting arbeidsmigranten, leverde ook een aantal korte presentaties op. Onder andere van het ambassadeursteam voor arbeidsmigranten en vanuit het expertisecentrum Flexwonen maar ook vanuit de gemeente zelf.

Het ambassadeursteam is opgericht om vooral het onderwerp zelf bij gemeentes, woningbouwverenigingen en expertisecentra op de agenda te krijgen. In Nederland werken er vele arbeidsmigranten en die hebben natuurlijk ook recht op fatsoenlijke en kwalitatieve goede huisvesting voor de tijd dat zij hier komen werken. In Kaag en Braassem zijn er ongeveer elk jaar 550/600 arbeidsmigranten werkzaam. En dat is niet alleen in de tuinbouw maar ook in andere bedrijven zoals de bouw. Ongeveer 1/3 van de arbeidsmigranten is niet geregistreerd, dus het blijft een beetje gokken naar de juiste aantallen.

Het expertisecentrum flexwonen richt zich niet alleen op arbeidsmigranten maar op iedereen die een “spoedzoeker” is. Dit betreft in merendeel wel de arbeidsmigranten. Vooral mensen uit Polen maar tegenwoordig ook uit Oekraïne, Bulgarije of Roemenië.

Niemand wil eigenlijk dat de arbeidsmigranten ergens illegaal verblijven maar dat dit helder en inzichtelijk is, zeker omdat de gemeente eindverantwoordelijk is voor toezicht en handhaving op het gebied van gezond en veilig wonen.  Er moeten als eerste goede afspraken komen tussen werkgevers en gemeente over de registratie van de arbeidsmigranten die bij een bedrijf aan de slag zijn.

De korte toelichting vanuit de gemeente op het beleid wat er nu reeds ligt. Het richt zich op “logies” en dat staat voor 4 tot 6 maanden verblijf. Er ligt op dit moment een visie voor inspraak met betrekking tot ruimte en mobiliteit  ter inzage bij de provincie. Daarin wordt het huisvesten van arbeidsmigranten ook meegenomen. Er schijnt sprake te zijn van een verruiming van mogelijkheden vooral in tuinbouwgebieden.

Er volgde hierna een aardige discussie met de aanwezigen over wat nu verstandig was. Wat is grootschalig en wat kleinschalig en waar zou het eventueel een plek in onze gemeente kunnen krijgen. En hoe zit dat met het behouden van tuinbouwareaal. En is het handig om dit op een bedrijventerrein te realiseren?

Er zijn twee initiatieven ingediend maar daar zitten nog wel een aantal haken en ogen aan.
De LTO gaf hier in duidelijk aan dat zij, binnen onze tuinbouwgebieden alleen op kleinschalige voorzieningen zou inzetten. Maximaal 20-30 arbeidsmigranten.

 

Petra van der Wereld (fractievoorzitter SvKB)


Terug naar overzicht