ALV Dorpsraad Leimuiden in het teken van de N207

Op 12 oktober waren er tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Leimuiden opnieuw ruim 100 leden en belangstellenden aanwezig. De formele vergadering beperkte zich tot 10 minuten en de rest van de tijd was ingeruimd om met elkaar na te denken over goede oplossingen voor de N207 ter hoogte van ons dorp. Na een korte presentatie vanuit de provincie gingen we bij verschillende tafels aan de slag. Juist omdat Drechthoek 2 niet doorgaat zijn er nieuwe alternatieven mogelijk voor de N207 bij Leimuiden. Onze belangen mochten we kenbaar maken tijdens deze zogenaamde bezinningsfase. Het was duidelijk dat we gaan voor de veiligheid binnen het dorp. Het zou mooi zijn als lokaal en doorgaand verkeer worden gescheiden, dat vrachtwagens en landbouw-trekkersverkeer buiten het dorp blijven. De voorstellen gaat de provincie verwerken en onder andere bespreken met de gemeente en de ondernemersvereniging Kaag & Braassem Oost. De Dorpsraad fungeert als reflectiegroep.

Complimenten aan het Bestuur van de Dorpsraad Leimuiden. De avond was gedegen voorbereid en er waren ruim voldoende mogelijkheden om wensen en verwachtingen kenbaar te maken. Er ligt een taak voor de politiek om hiernaar te luisteren en alles in het werk te stellen voor een goede leefbaarheid in Leimuiden voor alle inwoners.

Christian Malin en Hilde Bax (Samen voor Kaag & Braassem)


Terug naar overzicht