ALV dorpsraad Leimuiden

Op woensdag 11 april 2018 organiseerde de Dorpsraad Leimuiden in de Ontmoeting haar Algemene Ledenvergadering. Zoals gebruikelijk was de avond goed bezocht, waren vertegenwoordigers van alle politieke partijen aanwezig en kregen we een interessant programma aangeboden.

Voor de pauze deed de dorpsraad verslag van alle ondernomen activiteiten (zo'n 110 in totaal), werd het financieel verslag 2017 en de begroting 2019 toegelicht en verleende vergadering decharche aan het bestuur over het gevoerde finaciële beleid en werden de veranderingen in het bestuur gemeld. Rogier Besemer heeft zich als nieuw bestuurslid voorgesteld.

Er is langer stilgestaan bij de ontwikkelingen omtrent de N207. Nadat er enige tijd radiostilte was, zijn er weer gesprekken op gang gekomen met een nieuwe projectleider. De dorpsraad en de gemeente blijven zich inzetten voor de parallelweg voor landbouwverkeer, maar de resultaten laten nog op zich wachten. Ook is er gesproken over recreatie in en om Leimuiden en kreeg huisarts Willem van der Linden gelegenheid om te vertellen over de ontwikkelingen met betrekking tot het gezondheidscentrum Leimuiden dat erg gewenst is.

Na de pauze was er een forumdiscussie "LEEFBAARHEID IN LEIMUIDEN" aan de hand van enkele stellingen met een vijftal ondernemende heren, Tim Moolhuizen (mede initiator "Schipbreukfestival" in Leimuiden), Ronald Wallet (voorzitter winkeliersvereniging en eigenaar Wallet Tweewielers), Pieter van Vliet (eigenaar supermarkt MCD Leimuiden), Patrick Schockman (uitbater Spantbar Leimuiden) en Bart Kempers (eigenaar/directeur Kempers watersport). De levendige discussie met deelnemers uit de zaal werd op vakkundige manier geleid door Rien Zwaal.

Rond 22.30 uur werd de discussie afgerond en was het tijd om nog wat na te praten, iets te drinken of huiswaarts te gaan.

 

Hilde Bax (raadslid SvKB)


Terug naar overzicht