Waar we voor staan

Wij zijn een lokale politieke partij met een vooruitstrevend en open karakter, gericht op het bevorderen van duurzaam welzijn van alle inwoners van de gemeente Kaag en Braassem. De partij is tijdens de gemeentelijke fusie ontstaan uit een samengaan van "Gemeentebelang" uit Jacobswoude en "Mooi Alkemade" uit Alkemade.

Wij functioneren onafhankelijk en op basis van een sociaal-liberale signatuur. Wij onderscheiden ons door de wijze waarop wij in overleg treden met de inwoners van Kaag en Braassem. Wij zoeken de dialoog en willen samen met de inwoners onze voornemens, plannen en idealen verwezenlijken.

Wij hebben eigen gedachten en beleidsvoornemens over de toekomst van onze gemeente en willen deze realiseren met durf, daadkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde de partij zes zetels en werd Petra v.d. Wereld wethouder. Samen voor Kaag & Braassem zet zich in om de samenwerkingsagenda Maak Meedoen Mogelijk op een goede manier uit te voeren.

Wij zijn een lokale vereniging en concentreren ons op de toekomst van onze dorpen en de wensen van onze inwoners. Wij leggen over onze keuzes verantwoording af in het openbaar en aan onze achterban maar zonder gebondenheid aan enige overkoepelende of landelijke partij. Wij staan voor openheid, transparantie en betrokkenheid. Wij zijn aanspreekbaar: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.