Waar we voor staan

Wij zijn een jonge lokale politieke partij met een vooruitstrevend en open karakter, gericht op het bevorderen van duurzaam welzijn van alle inwoners van de gemeente Kaag en Braassem. De partij is tijdens de gemeentelijke fusie ontstaan uit een samengaan van "Gemeentebelang" uit Jacobswoude en "Mooi Alkemade" uit Alkemade.

Wij functioneren onafhankelijk en op basis van een sociaal-liberale signatuur. Wij onderscheiden ons door de wijze waarop wij in overleg treden met de inwoners van Kaag en Braassem. Wij zoeken de dialoog en willen samen met de inwoners onze voornemens, plannen en idealen verwezenlijken.

Wij hebben eigen gedachten en beleidsvoornemens over de toekomst van onze gemeente en willen deze realiseren met durf, daadkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit. Ondanks dat de partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen het meeste aantal stemmen kreeg, werd de partij geen onderdeel van het college. Een rol in de oppositie geeft ons niet het voortouw, doch ook van daaruit werken wij vanuit een positief-kritische houding samen met andere partijen om onze voornemens te kunnen realiseren.

Wij zijn een lokale vereniging en concentreren ons op de toekomst van onze dorpen en de wensen van onze inwoners. Wij leggen over onze keuzes verantwoording af in het openbaar en aan onze achterban maar zonder gebondenheid aan enige overkoepelende of landelijke partij. Wij staan voor openheid, transparantie en betrokkenheid. Wij zijn aanspreekbaar: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.