Samen op weg

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van 17 november is het concept verkiezingsprogramma met de leden besproken. Het concept programma Samen op Weg werd positief ontvangen, maar natuurlijk kwamen er ook diverse opmerkingen en suggesties. Momenteel wordt het programma bijgesteld, waarna het opnieuw naar de leden wordt verzonden ter contorle. Vervolgens wordt het verkiezingsprogramma in december 2017 door het bestuur vastgesteld.


Terug naar overzicht