Jack Klijnstra uit het noorden naar Woubrugge

In Noord Nederland geboren op het platteland en nu wonend op het platteland van Zuid-Holland. Ik ben mijn werkzame leven begonnen als boomverzorger en -onderzoeker in natuurlijke en cultuurrijke gebieden. Daarna ben ik docent geworden in het agrarisch onderwijs op het gebied van groen en veiligheid. Nu houd ik me bezig met advies ten aanzien van het ontwikkelen van tropische natuurgebieden. Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar de hedendaagse samenleving en haar ontwikkelingen en gedragingen. Daarbij hoort het behoud van het dorpse karakter van mijn omgeving dat mede bepalend is voor het landschappelijke karakter. Ik ben toch niet voor niets in een dorp gaan wonen. Ook milieutechnische ontwikkelingen zijn boeiend, met name het nastreven van een leefomgeving met een gezonde balans tussen cultuur en natuur.
 


Terug naar overzicht