Rijpwetering

Rijpwetering is van oorsprong een dorp waar veel veeteelt plaatsvond. Ook nu ligt het dorp nog tussen de weilanden en kent het een overwegend agrarisch karakter.

De bebouwing vormt evenals die in Nieuwe Wetering een lint langs de Rijpwetering, de vaarweg van de Koppoel naar de Wijde Aa.

De Rijpwetering is door de beweegbare bruggen bevaarbaar, maar het grote aantal bruggen weerhoudt de meeste mensen van een tocht van Kagerplassen naar de Braassem. In Rijpwetering vindt men een aantal jachthavens.

Ook kent het dorp met het Hertogspark een uitstekende sportaccommodatie en sporthal, waar o.a. voetbal, hockey, tennis en handbal beoefend worden.

Een bekende Ripper is de wielrenner Joop Zoetemelk, waarvan in het dorp ook een standbeeld te vinden is.

Rijpwetering heeft circa 1700 inwoners.