Nieuwe Wetering

Nieuwe Wetering ligt ten westen van de snelweg A4. Tussen de A4 en het dorp is loopt de HSL. Ten westen van het dorp ligt een tuinbouwgebied. De bebouwing vormt een soort lint. Het dorp heeft het minste aantal straten van alle dorpskernen van voormalig Alkemade. Nieuwe Wetering heeft geen winkels, maar (evenals de overige kernen) wel een intensief verenigingsleven. Hierdoor heeft Nieuwe Wetering, ondanks de geringe omvang, toch een eigen identiteit.

Het dorp heeft ca. 700 inwoners.