Leimuiden

Leimuiden maakte deel uit van de gemeente Jacobswoude. Leimuiden (Liethemuton, Leijthemuthe, Leijmuijden) heeft de betekenis van ‘monding van de Lede, Lei of Liethe’. Het ligt ten noorden van de oude veenrivier de Drecht; ten oosten liggen de Westeinder plassen, ten zuidoosten ligt de Wassenaarse polder, ten zuidwesten het Braassemermeer en ten noorden de Haarlemmermeerpolder.

Vanuit de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Limes, zijn kolonisten ter hoogte van het toen al door de Romeinen verlaten fort Albaniana in Alphen a/d Rijn, in noordelijke richting begonnen aan de ontginning van het moerasachtige deltagebied, her en der nederzettingen stichtend. Er ontstond een infrastructuur (o.a. de Herenweg) die lange tijd als handelsroute tussen Alphen en Amsterdam heeft gediend.

In enkele rekeningen van de Graven van Holland uit 1040 komt de naam Liethemuton al voor. De 21e bisschop van Utrecht, Wilhelmus I, geeft op 28 december 1063 aan de abt van Echternach het recht op de helft van de opbrengsten van enkele kerken in Holland waaronder de kerk in Liethemuton.
De inwoners van o.a. Leimuiden, Warmond en Oude Wetering gingen in Leimuiden naar de houten kapel die alleen bereikt kon worden via paden door moerassige rietlanden waarbij een springstok onontbeerlijk was.

Op 17 september 1806 is de huidige dorpskerk in gebruik genomen nadat in 1772 het oude gebouw was afgekeurd.

Het huidige Leimuiden heeft ca. 5000 inwoners en ligt aan de N207 en nabij de A4.