Werkbezoek Spijkereiland

Zaterdagochtend 6 dec, in alle vroegte, zijn wij, SvKB en D66 fractieleden op bezoek geweest bij bewoners op Spijkereiland.

Naar aanleiding van het raadsvoorstel kwamen er allemaal mails van verontruste inwoners naar onze fracties. Om eerst een goed beeld te krijgen van de situatie is een bezoekje op zijn plaats.

We willen het graag anders gaan doen met elkaar dan het huidige raadsvoorstel beschrijft. Eerst de feiten van de huidige situatie in beeld brengen, afspraken uit het verleden boven water krijgen en dan met elkaar, inwoners (sommigen wonen daar al sinds 1996), college en raad een juist besluit nemen. Dus maken wij een voorstel voor de raad van 15 december om dit van de agenda af te voeren om tijd te nemen met elkaar. Dat wil niet zeggen dat alles kan blijven zoals het nu is maar er valt zeker wel te spreken over mogelijke alternatieven en andere afspraken. Veiligheid van dit gebied is belangrijk, dat spreekt voor zich, maar met de bewoners valt hier zeker afspraken over te maken hebben wij ervaren.

Petra van der Wereld


Terug naar overzicht