Werkbezoek huisvesting arbeidsmigranten

Vrijdagmorgen 5 oktober werd een locatie met arbeidsmigranten aan de rand van een woonkern in Katwijk bezocht. De heer Weggeman beschreef hoe het proces is gegaan in zijn gemeente. Van de tien mogelijkheden is dit de enige overgebleven locatie en ook hierover waren bezwaren van de naastgelegen inwoners. Door tegenstanders te betrekken en maatregelen te nemen, die hen gerust stelden, is het proces goed verlopen. Denk daarbij aan camera bewaking rondom, afsluiten van het terrein met een groot schuivend hek en het toepassen van volledig toezicht. Deze maatregelen zijn in de loop van de tijd in overleg en op aangeven van de omwonenden teruggeschroefd (tip voor wethouder om dit serieus en met geduld aan te pakken). De heer Weggeman adviseerde ons een huisvestingsorganisatie te laten bemiddelen tussen ondernemer en werknemer en dit ook op te nemen in het beleid (met duidelijke regels). Deze locatie heeft 24/7 beheer gehad, maar klankbordgroep heeft aangegeven dit niet meer nodig te vinden. Het is van belang dat de ‘appartementen’ een permanent woongevoel geven.

Wat betreft het sociale aspect. De Polen (het merendeel) zitten niet te wachten op integratie met Nederlanders. Wanneer ze zich willen vestigen dan zoeken ze reguliere woningen. Het verloop is laag en de maximale aaneengesloten bewoning is zes maanden. Er zijn nauwelijks problemen, zeker in vergelijking met andere ‘Polen-hotel’ locaties. Daarvoor is een thuisgevoel essentieel. Ruimte om te koken, recreëren, mogelijkheid tot privacy en een goed internet zijn de belangrijke zaken. De arbeidsmigranten wonen met zijn vieren, iedereen heeft een eigen kleine slaapkamer. Verder heeft het ‘appartement’ een gezamenlijke ruimte met een bank, een keuken en een eetkamer. Ook heeft elk appartement een badkamer en aparte wc. De huur per bewoner op de getoonde locatie is €110,- per week all-in. De behuizing is modern qua materialen, veiligheid, comfort en onderhoud. 

Helaas hebben we geen inwoners gesproken om het verhaal goed te toetsen. In deze vier blokken wonen totaal 64 personen.

De zorgen over de kwaliteit van toekomstige behuizing in paardenstallen in Kaag en Braassem zijn waarschijnlijk te ondervangen door te verwijzen naar het bouwbesluit voor permanente bewoning waarin de eisen voor woonveiligheid en -welzijn zijn beschreven."Elk bouwwerk dat gebruikt wordt voor permanente bewoning zal moeten voldoen aan de voorschriften die het Bouwbesluit 2012 stelt aan bestaande woningen. Of het bouwwerk voordien een andere functie heeft gehad speelt daarbij geen rol. Verbouwt men een voor niet-permanente bewoning bestemd bouwwerk om tot een woning, dan moeten die delen die worden verbouwd, in principe voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften voor woningen.
Bij een verbouwing gelden de verbouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012."

Sandra van Emmerik en Roland van Beurden (fractieleden SvKB)


Terug naar overzicht