Visie Greenport Aalsmeer

'Er mag niets meer, behalve bloemen en groenten telen'

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met de Visie Greenport Aalsmeer mag in grote delen van de gemeente alleen nog duurzame tuinbouw plaatsvinden. Volgens deze visie is er zelfs geen plek voor 'aan tuinbouw gerelateerde activiteiten'. Wethouder Yvonne Peters (VVD) probeerde de politici maandag 8 juni gerust te stellen, door te vertellen dat het wel los zou lopen met de toestemming voor dit soort activiteiten. Maar overtuigen kon ze hen niet. Want uiteindelijk gelden alleen de regels die op papier staan en geen mondelinge uitspraken.

Commissielid Laura van Klink (PRO) maakte zich zorgen over De Baan en Sotaweg: 'Legt deze visie beperkingen op aan onze gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor dit gebied?' Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) was nog stelliger: 'Op de Baan en Sotaweg zitten nu 23 tuinders. Over 10 jaar zitten er veel minder. Moet daar niet meer mogelijk zijn dan alleen het strakke vasthouden aan wat er vroeger was en dat alles zo moet blijven?' Peters moest hierop erkennen: 'Wat is precies tuinbouwgerelateerd? In onze gebieden is behoefte aan tuinbouwgerelateerde mogelijkheden. Daarom hebben we het opgenomen in de Baan Sotaweg. Een keiharde garantie is er niet (van de gedeputeerde, Joep Derksen), maar bij de Provincie Zuid-Holland is er erkenning dat er meer is dan alleen pure en duurzame tuinbouw.'

De halve toezeggingen waren onvoldoende voor veel politici. 'Er mag niets meer, behalve bloemen en groenten telen', sprak Van der Wereld. 'Door het vaststellen van deze visie hebben we niets meer in te brengen bij De Baan Sotaweg, want het wordt duurzaam tuinbouwgebied. Er staat letterlijk in die visie dat het alleen tuinbouw mag zijn en niet tuinbouwgerelateerd. Je beperkt de tuinders er ook mee.' In de komende gemeenteraadsvergadering wordt verder gepraat over dit onderwerp (Joep Derksen, Dichtbij 09-06-15).


Terug naar overzicht