Verkiezingsprogramma SvKB 2022 staat op de website

Lezers van de website van Samen voor Kaag & Braassem,

Het verkiezingsprogramma staat online.

Het is toch weer een heel verhaal geworden want we hebben een hoop te vertellen. Allereerst is dit programma bedoeld om onze leden en overige lezers mee te nemen in onze politieke voornemens voor de komende raadsperiode. Anderzijds voor de nieuwe fractie van SvKB om te gebruiken als richtlijn in hun streven om de doelen te bereiken die in het verkiezingsprogramma geschreven staan.

De leden hebben het programma unaniem goedgekeurd, uiteraard zijn de fractieleden en bestuursleden hierbij inbegrepen.

Nu hopen wij dat jullie als lezers bij het lezen van het verhaal de overtuiging krijgen dat kiezen voor Samen voor Kaag & Braassem in maart 2022 de juiste keuze is. Wij willen weer, net als de afgelopen vier jaar, een grote, sterke, fractie samenstellen van raadsleden en burgerraadsleden. Hier hebben we jullie voor nodig. Lees het verhaal, wordt hier blij van.

Er komen nog veel meer uitingen, slogans, houd ze in de gaten.

Stem op Samen voor Kaag en Braassem

Stem op een sterke fractie

Kees Uit den Boogaard, voorzitter Samen voor Kaag & Braassem, 06-51002926


Terug naar overzicht