Verenigingen moeten weg uit de Alkeburcht

De Alkeburcht, al zovele jaren het middelpunt van het dorp Roelofarendsveen. Naast de watertoren op de Noordhoek schuin tegenover het gemeentehuis….

Een besluit wordt genomen om het gebouw te sluiten door het college…dit naar aanleiding van een discussie die er loopt over ons maatschappelijk vastgoed en de MAG2

 

Hebben we met elkaar besloten om gebouwen, waar wij zelf eigenaar van zijn, te sluiten? En de gebruikers op straat te zetten? Nee!

We hebben met elkaar besloten om zorgvuldige afwegingen te maken of we een maatschappelijk vastgoed gaan overdragen naar gebruikers of andere invulling aan kunnen gaan geven. De regie op bepaald maatschappelijk vastgoed stoten we af…wij allemaal vinden het geen gemeentelijk taak meer om gebouwen te beheren. Echter dat wil niet zeggen dat we helemaal niets meer aan of met maatschappelijk vastgoed doen.

De stelling dat we niet meer investeren in stenen maar alleen in doelen en resultaten is in die zin ook niet helemaal correct, nog erger voor ons gevoel lijkt het een soort door onszelf opgelegde mantra te worden. Van belang is om te constateren dat de mensen stenen nodig hebben om hun verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren.

En het staat nergens zo exact omschreven in geen enkel stuk…en reken maar dat we die allemaal nagespit hebben.

 

Wij hebben ons vele zaken afgevraagd de afgelopen periode:

Waarom wijkt het college af van haar eigen participatietraject, zie de brief van 22 maart jl?

Waarom vindt er geen formeel/informeel overleg plaats met de raad over zo’n beslissing voordat het breeduit gecommuniceerd wordt met de pers?

Waarom deze snelheid? Waarom geen zorgvuldig traject?

Wat zit er achter deze actie van de wethouder? Heeft U al een koper?

Waarom zo onzorgvuldig handelen? Een overheid moet toch een betrouwbare partner zijn?

Waarom de huidige verenigingen die gebruik maken van in dit geval de Alkeburcht zo’n ultimatum stellen?

 

Antwoorden op deze vragen hebben wij nog steeds niet gekregen….en om deze misser recht te zetten vragen wij om tijd, 1 jaar uitstel van sluiting. De kosten zijn nihil, net als de afgelopen 5 jaar…er is geen gevaar voor de veiligheid stelt de onderzoeker dus kan het wat ons betreft best nog wat langer open blijven.

Ten tweede willen wij een nota cultuurbeleid. wij weten dat het college geen voorstander is van allerlei nota’s maar iedereen heeft toch wel degelijk behoefte aan een duidelijker kader, met afspraken en voorwaarden. Dit hoeft wat ons betreft nog niet eens perse aan de MAG2.0 te worden gehangen…elke vereniging zet zich al in voor een maatschappelijk doel en resultaat nl: sociale ontmoetingsplek, oefenen van vaardigheden, enz..

Met een beleidsnota cultuurbeleid kan er ook een gedegen afweging door de raad worden gemaakt over een cultuurhuis of een nieuw gebouw icm met een goede toneelzaal ..dat laten wij aan de werkgroep die hier mee aan de slag kan gaan..1 jaar extra tijd om zaken in kaart te brengen en met elkaar te kijken naar een juiste, zorgvuldige oplossing voor deze omissie van de wethouder. niets meer en niets minder…

 

Betoog initiatiefvoorstellen door

Petra van der Wereld (fractievoorzitter)


Terug naar overzicht